HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Woordenlijst

background image

Woordenlijst

Term

Definitie

10-BaseT

Een soort Ethernet-netwerk waarin de knooppunten met twisted
pair-kabels op het netwerk zijn aangesloten.

10/100-BaseTx

Deze term geeft aan dat een apparaat compatibel is met zowel 10-BaseT
als 100-BaseTx. Veel netwerkapparaten zijn compatibel met beide,
inclusief sommige modellen van de HP Jetdirect-afdrukserver.

100-BaseTx

Een soort Ethernet-netwerk, ook Fast Ethernet genoemd, waarin de
knooppunten op het netwerk zijn aangesloten met twisted pair-kabels.

1284-B

1284 is een standaard voor parallelle poorten, die is ontwikkeld door IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers). 1284-B verwijst naar
een bepaald soort aansluiting aan het uiteinde van een parallelle kabel
waarmee het apparaat (bijvoorbeeld een printer) wordt aangesloten. Een
1284-B-aansluiting is bijvoorbeeld groter dan een 1284-C-aansluiting.

aantekening

Een toevoeging aan een item: een woord, aantekening, opmerking of
markering.

afdrukserver

Zie HP Jetdirect-afdrukserver.

AppleTalk

Een voordelige lokale netwerkstructuur die is ingebouwd in alle Apple
Macintosh-computers.

automatische
documentinvoer

Met de automatische documentinvoer kunt u automatisch originelen in het
apparaat invoeren voor kopiëren, scannen of faxen.

bestandsindeling

De manier waarop de inhoud van een bestand wordt gestructureerd door
een programma of groep programma's.

bijsnijden

Een deel van een afbeelding verwijderen. Het gedeelte van de afbeelding
dat is geselecteerd, blijft over en het gedeelte dat niet is geselecteerd,
wordt verwijderd.

bitdiepte

Het aantal bits dat wordt gebruikt bij het verwerken van gescande
afbeeldingen. Hoe hoger het aantal bits, hoe meer grijswaarden er voor
de weergave van de afbeelding kunnen worden gebruikt.

background image

224 Woordenlijst

NLWW

bmp-bestand

Een Microsoft Windows-bitmapbestand met de extensie bmp. Een
bitmapbestand definieert een afbeelding (zoals de afbeelding van een
gescande pagina) als een patroon van puntjes (pixels).

BNC

Een soort netwerkaansluiting die meestal wordt gebruikt bij coaxiale
netwerkbekabeling. Een BNC-aansluiting heeft twee sleuven die op twee
bijbehorende knoppen op een netwerkinterfacekaart passen als u de
aansluiting draait.

BOOTP

Afkorting van Bootstrap Protocol, een internetprotocol waarmee op
werkstations zonder schijfstation automatisch het IP-adres wordt herkend,
het IP-adres van een BOOTP-server op het netwerk en een bestand dat
in het geheugen moet worden opgeslagen, zodat de computer
automatisch wordt opgestart. Op deze manier kan een werkstation
automatisch worden opgestart, zonder dat er een harde schijf of
diskettestation nodig is. Het protocol wordt bepaald door RFC 951.

browser

Ook wel webbrowser genoemd. Dit is een toepassing waarmee u
webpagina's kunt zoeken en weergeven.

client-server

Een netwerkstructuur waarbij elke computer of elk proces op het netwerk
een client of een server is. Servers zijn krachtige computers of processen
voor het beheren van schijfstations, netwerkverkeer en printers. Clients
zijn computers of werkstations waarop toepassingen worden uitgevoerd.
Clients zijn afhankelijk van servers voor bronnen, zoals bestanden en
apparaten.

containerprogramma

Een programma waarin een OLE-object is ingevoegd. Dat programma is
dan de container voor het object.

contrast

Het verschil tussen de donkere en lichte delen van een afbeelding. Hoe
lager het getal, hoe meer de gearceerde delen op elkaar zullen lijken. Hoe
hoger het getal, hoe meer de gearceerde delen van elkaar zullen
verschillen.

dcx

Een PCX-indeling die uit meerdere pagina's bestaat, waarbij elke pagina
een PCX-bestand is. Omdat deze indeling uit meerdere pagina's bestaat,
wordt deze op grote schaal gebruikt om bestanden naar en van een
computer te verzenden. In één DCX-document kunnen maximaal 1023
pagina's worden opgeslagen.

delen in Windows

Een vorm van peer-to-peernetwerken waarbij Windows-programma's
worden gebruikt met een geïnstalleerd netwerk. Hierbij kunnen bronnen
worden gedeeld door medewerkers, gewoonlijk de HP LaserJet 3300,
printers en harde schijven. Dit wordt bereikt met de
Windows-toepassingen Verkenner en Afdrukbeheer. Als de HP LaserJet
3300 (of een andere printer) in Windows wordt gedeeld, moeten
netwerkgebruikers de printerdrivers installeren met behulp van de functie
Printer toevoegen in de map Printers in Windows.

DHCP

Afkorting van Dynamic Host Configuration Protocol, een protocol voor het
toewijzen van dynamische IP-adressen aan apparaten op een netwerk.
Met dynamische adressering kan het IP-adres van een apparaat elke keer
veranderen als het met het netwerk wordt verbonden. In sommige
systemen kan het IP-adres zelfs veranderen als het apparaat nog met
een netwerk is verbonden. DHCP ondersteund ook een mix van statische
en dynamische IP-adressen.
Met dynamisch adresseren wordt het netwerkbeheer vereenvoudigd
omdat het programma de IP-adressen bijhoudt en zodoende de
netwerkbeheerder werk uit handen neemt. Dit betekent dat een nieuwe
computer aan het netwerk kan worden toegevoegd zonder dat u
handmatig een uniek IP-adres hoeft toe te wijzen.

background image

NLWW

225

DIMM

Dual In-line Memory Module, een kleine circuitkaart die geheugen bevat.
Een SIMM (Single In-line Memory Module) heeft een 32-bits pad naar het
geheugen, maar een DIMM beschikt over een 64-bits pad.

DLC

Afkorting voor Data Link Control. Elke netwerkinterfacekaart heeft een
DLC-adres of DLC-code waaraan een knooppunt op een netwerk wordt
herkend.

dots per inch (dpi)

Een aanduiding voor de resolutie. Wordt gebruikt bij scannen en
afdrukken. In het algemeen houdt meer dots per inch een hogere
resolutie in, meer zichtbare details op een afbeelding en een groter
bestand.

e-mail

Afkorting voor electronic mail. Software die u kunt gebruiken om items
elektronisch te verzenden via een communicatienetwerk.

EconoMode

EconoMode is een tonerbesparende functie van de HP LaserJet. Met
EconoMode wordt de hoeveelheid toner op een afgedrukte pagina
bepaald, zodat de inktcartridge langer meegaat. Het afgedrukte resultaat
is vergelijkbaar met een document dat is afgedrukt in kladversie.

ECP

Extended Capabilities Port, een standaard voor parallelle poorten van
computers die bidirectionele communicatie ondersteunen tussen de
computer en gekoppelde apparaten, zoals de printer.

Ethernet

Een veel voorkomend soort lokaal netwerk dat als bedrijfsstandaard
wordt erkend. Ethernet is ook bekend als IEEE 802.3. De informatie wordt
opgesplitst in "pakketten" die op volgorde worden verzonden totdat deze
op de bestemming aankomen zonder botsingen met andere "pakketten"
te veroorzaken. Een netwerkknooppunt verzendt of ontvangt op een
bepaald moment een pakket.

fax

Een afkorting voor facsimile. De elektronische codering van een gedrukte
pagina en de verzending van die elektronische pagina via een telefoonlijn.
De software van het apparaat kan items verzenden naar elektronische
faxprogramma's, waarvoor een modem en faxsoftware nodig zijn.

faxfuncties

Fax-gerelateerde taken die u uitvoert vanaf het bedieningspaneel en die
alleen van invloed zijn op de huidige taak of die u slechts één keer uitvoert
voordat u terugkeert naar de status Klaar, zoals het wissen van het
geheugen. Deze functies bevinden zich in een eigen gedeelte in het menu
van het bedieningspaneel.

faxinstellingen

Faxopties die, als u deze instelt of wijzigt, uw keuze onthouden en
gebruiken totdat u deze opnieuw wijzigt. Een voorbeeld hiervan is het
aantal keren dat het apparaat een nummer dat in gesprek is, moet
herhalen. Deze instellingen bevinden zich in een eigen gedeelte van het
menu van het bedieningspaneel.

ftp

File Transfer Protocol, een protocol dat op het internet wordt gebruikt voor
het verzenden van bestanden.

gedeelde lijn

Een enkele telefoonlijn die zowel voor spraak als fax wordt gebruikt.

gekoppeld programma

Een programma dat op de computer is geïnstalleerd en dat u in
combinatie met de software van het apparaat kunt gebruiken. U kunt
bijvoorbeeld met de OCR-software een gescand item naar tekst
omzetten.

gif

Graphics Interchange Format, een afbeeldingsindeling dat wordt gebruikt
door CompuServe en overige online indelingen.

grijswaarden

Grijstinten die de lichte en donkere delen van een afbeelding aangeven.
Afbeeldingen in kleur kunnen ook worden geconverteerd naar
grijswaarden, waarbij kleuren worden aangegeven met verschillende
grijstinten.

background image

226 Woordenlijst

NLWW

halftoon

Een soort afbeelding waarbij grijstinten worden gesimuleerd door het
aantal dots of stippen te variëren. Felgekleurde gebieden bestaan uit een
groot aantal puntjes; lichter gekleurde gebieden bestaan uit minder
puntjes.

helderheid

Een aanduiding van de algehele lichtintensiteit van de afbeelding. Hoe
lager de helderheidswaarde, des te donkerder het beeld; hoe hoger de
waarde, des te lichter de afbeelding wordt weergegeven.

HP Jetdirect-afdrukserver

Een externe, standalone afdrukserver. Als u de HP LaserJet 3300 op het
netwerk wilt aansluiten, kunt u het apparaat (of een printer) met een
parallelle kabel op de afdrukserver aansluiten in plaats van op een
computer. Vervolgens wordt de afdrukserver met een
standaardnetwerkaansluiting op het netwerk aangesloten. Voor de HP
LaserJet 3300 en de bijbehorende externe HP Jetdirect-afdrukservers
kan een 10-BaseT-, 10/100BaseTx-, BNC- of Token Ring-aansluiting
worden gebruikt.

HP LaserJet
Director-werkbalk

Een programmavenster van de HP LaserJet 3300 dat wordt gebruikt
tijdens het werken met documenten. Wanneer het document in de
documentinvoerlade is geplaatst en wanneer het apparaat rechtstreeks is
aangesloten op het apparaat, verschijnt HP LaserJet Director op het
scherm zodat u kunt beginnen met het faxen, kopiëren of scannen van
documenten.

HP Web
JetAdmin-software

Beheersoftware voor netwerkrandapparatuur waarmee u vanaf een
computer alle randapparatuur die op een HP Jetdirect-afdrukserver is
aangesloten, kunt configureren en beheren. Voor de HP LaserJet 3300
kan het al dan niet nodig zijn dat u het apparaat op het netwerk
configureert met HP JetAdmin of Web JetAdmin (of BOOTP, DHCP of
telnet).

hpd

HPD-bestanden zijn gescande documenten die met HP LaserJet
Documentbeheer worden opgeslagen.

hub

Een veelgebruikt aansluitpunt voor apparaten in een netwerk. Hubs
worden doorgaans gebruikt om elementen van een LAN-netwerk te
verbinden. Een hub heeft meerdere poorten. Als een gegevenspakket
een poort bereikt, wordt dit gekopieerd naar de andere poorten, zodat alle
elementen in het netwerk alle pakketten kunnen waarnemen.

hyperlinks

Een koppeling van een gedeelte van een document met een ander
gedeelte. Als er op een gekoppeld woord of zinsdeel of gekoppelde
afbeelding wordt geklikt, gaat de gebruiker naar het gekoppelde woord of
zinsdeel of naar de gekoppelde afbeelding.

ingesloten

Een object dat is gemaakt met een toepassing en in een document wordt
geplaatst dat is gemaakt met een andere toepassing. Wanneer u een
object insluit, blijft de oorspronkelijke indeling van het object behouden,
terwijl dit niet het geval is als u het object in een document kopieert. Het
ingesloten object kan worden gewijzigd met het oorspronkelijke
programma. In Windows-omgevingen kunnen ingesloten objecten met
OLE worden gemaakt.

intranet

Een netwerk dat is gebaseerd op TCP/IP-protocollen (internet), dat het
eigendom is van een organisatie en alleen toegankelijk is voor de leden
van deze organisatie of medewerkers of andere personen met
toestemming. Websites van een intranet zien er net zo uit als andere
websites en functioneren op dezelfde manier. Intranetten worden echter
omgeven door firewalls, zodat het intranet niet toegankelijk is voor
personen zonder toestemming. Intranetten worden gebruikt voor
gegevensuitwisseling binnen organisaties.

inzoomen

Een pagina op het scherm vergroten zodat meer details zichtbaar
worden.

background image

NLWW

227

IP-adres

Een code voor een computer of apparaat op een TCP/IP-netwerk. Bij
netwerken met het TCP/IP-protocol worden berichten verzonden op basis
van het IP-adres van de bestemming.

IPP

Internet Printing Protocol, bepaalt het protocol voor de
meestvoorkomende afdruksituaties voor eindgebruikers via het internet.
Met IPP kunnen gebruikers: informatie weergeven over de mogelijkheden
van de printer, afdrukopdrachten naar een printer verzenden, informatie
weergeven over de status van een printer en eerder verzonden
opdrachten annuleren.

IPX/SPX

Een netwerkprotocol dat populair is gemaakt door Novell als
basisprotocol in het netwerkbesturingssysteem Novell NetWare. De HP
LaserJet 3300 functioneert alleen in het netwerk als het netwerkprotocol
TCP/IP of IPX/SPX wordt gebruikt.

jpg

Ook JPEG. Joint Photographic Experts Group, een internationale norm
voor compressie van digitale foto's.

Kiezer

De Kiezer is een onderdeel van Mac OS waarmee u het
computersysteem kunt configureren om af te drukken op elke printer
waarvoor u geschikte software hebt. Gebruikers van een
AppleTalk-netwerksysteem kunnen de Kiezer gebruiken om apparaten die
op het netwerk zijn aangesloten (zoals printers, bestandsservers of
andere computers) te activeren en te selecteren.

knooppunt

Een op een netwerk aangesloten computer (server of
gebruikerscomputer) of randapparaat, zoals de HP LaserJet 3300.

komma (,)

Een komma in een kiesreeks geeft aan dat het faxapparaat op dat punt in
de kiesreeks zal pauzeren.

koppeling

Een verbinding met een programma of apparaat waarmee u informatie
vanuit de software van het apparaat naar andere programma's kunt
sturen, bijvoorbeeld e-mailprogramma's, programma's voor elektronisch
faxen en OCR-koppelingen.

koppelingenbalk

De werkbalk onderaan op het bureaublad of de viewer met de
pictogrammen van de programma's die op uw computer zijn geïnstalleerd,
bijvoorbeeld het e-mailprogramma.

LED

Light Emitting Diode, een elektronisch apparaat dat licht geeft als er
elektriciteit door wordt geleid. LED-lampjes zijn gewoonlijk rood. Deze
techniek is geschikt voor het weergeven van afbeeldingen, omdat de
lampjes relatief klein kunnen blijven en niet verbranden. Het
stroomverbruik is echter groter dan bij LCD.

NetWare

Het netwerkbesturingssysteem van Novell voor computers. In NetWare
worden de protocollen IPX/SPX of TCP/IP gebruikt. Ondersteund worden
MS-DOS-, Microsoft Windows-, OS/2-, Macintosh- en Unix-clients.

OCR-software (Optical
Character Recognition)

Met de OCR-software zet u een elektronische afbeelding van tekst,
bijvoorbeeld een gescand document, om in een vorm die tekstverwerkers,
spreadsheetprogramma's en databaseprogramma's kunnen verwerken.

overdraagbare
documentviewer

Een miniprogramma dat aan een elektronisch document kan worden
gekoppeld en per e-mail kan worden verzonden. De ontvanger kan het
document weergeven, van aantekeningen voorzien en afdrukken,
ongeacht in welk programma het document is gemaakt.

parallelle kabel

Zie 1284-B.

background image

228 Woordenlijst

NLWW

PBX (Private Branch
Exchange)

Een kleine telefooncentrale die meestal wordt gebruikt door grote
bedrijven of universiteiten om alle telefoons binnen de organisatie te
verbinden. Een PBX is ook gekoppeld aan het openbare telefoonnet
(PSTN) en ondersteunt handmatig of automatisch kiezen, afhankelijk van
de methode waarmee de afzonderlijke toestellen binnenkomende of
uitgaande oproepen plaatsen. Meestal is de apparatuur eigendom van de
klant en niet geleast van het telefoonbedrijf.

pcx

Een standaardindeling voor grafische bestanden. Deze indeling kan in
veel grafische programma's worden gebruikt. Dit is een populaire indeling
voor het opslaan van gescande afbeeldingen.

peer-to-peer

Een netwerkstructuur waarbij elk werkstation gelijke capaciteiten en
verantwoordelijkheden heeft. Peer-to-peernetwerken zijn doorgaans
simpel en bieden meestal niet dezelfde prestaties als
client-server-structuren.

piekspanningsbeveiliging

Een apparaat waarmee de voeding en communicatielijnen worden
beschermd tegen elektrische pieken. Alle computers worden geleverd
met een piekspanningsbeveiliging, maar het is een goed idee om een
extra beveiliging aan te schaffen.

plakbriefje

Een aantekening op een briefje van meerdere regels waarvan het formaat
kan worden aangepast. Net als een papieren memo wordt het plakbriefje
boven op de informatie van het item eronder geplakt. Een plakbriefje kan
worden verplaatst of samengevouwen naar een pictogram. Met de
opdracht Zoeken kunt u op een plakbriefje naar tekst zoeken.

PostScript-lettertypen

Lettertypen die zijn gedefinieerd in termen van de PostScript-taal,
bedoeld om te worden afgedrukt op een PS-printer. PostScript-lettertypen
bestaan uit een schermlettertype dat op de monitor verschijnt en een
overeenkomend printerlettertype dat wordt gebruikt bij het afdrukken van
het document.
PostScript is een gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems
Incorporated.

PPD

PPD staat voor PostScript Printer Description. PPD's worden door de
printerdriver en toepassingen gebruikt om de functies en
PostScript-opdrachten te bepalen die door het apparaat worden
ondersteund.
PostScript is een gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems
Incorporated.

printerdriver

Een printerdriver is een programma waarmee u via toepassingen toegang
hebt tot de functies van een printer. Een printerdriver vertaalt de
opmaakopdrachten van een toepassing (zoals pagina-einden en
lettertypekeuze) naar een printertaal (zoals PostScript, PS of PCL) en
stuurt het afdrukbestand vervolgens naar het apparaat.
Met de PD-printerdriver wordt Adobe® PostScript Level 2 geëmuleerd.
PostScript is een gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems
Incorporated.

PSTN (Public Switched
Telephone Network)

Het wereldwijde telefoonnetwerk of een deel van dat netwerk. Gebruikers
krijgen unieke telefoonnummers toegewezen waarmee ze een verbinding
kunnen maken met het PSTN via plaatselijke telefooncentrales. Vaak
wordt deze term gebruikt wanneer het gaat over gegevens of andere
diensten (geen telefoongesprekken) die worden verzonden via
verbindingen die in eerste instantie tot stand zijn gebracht met behulp van
normale telefoonsignalen en normaal geschakelde interlokale
telefooncircuits.

resolutie

De scherpte van een afbeelding, uitgedrukt in dots per inch (dpi). Hoe
hoger de dpi-waarde, hoe hoger de resolutie.

background image

NLWW

229

RJ45

Een netwerkaansluiting die veel weg heeft van een normale
telefoonaansluiting, maar dan breder (8 kabels in plaats van 4). Dergelijke
netwerkaansluitingen worden zowel in Ethernet-netwerken
(10/100BaseTx), als in Token Ring-netwerken gebruikt.

samenvattingsinformatie

Informatie over het item, bijvoorbeeld de naam van de auteur of
trefwoorden die u aan een item kunt toevoegen via het dialoogvenster
Samenvattingsinformatie en waarmee u het item snel kunt terugvinden.

samenvouwen

Het reduceren van een plakbriefje naar een pictogram.

sorteren

Een opdracht die uit meerdere exemplaren bestaat in sets afdrukken. Als
sorteren is geselecteerd, wordt met de HP LaserJet 3300 een volledige
set afgedrukt voordat extra exemplaren worden afgedrukt. Anders wordt
het gewenste aantal exemplaren van een pagina afgedrukt, voordat de
volgende pagina's worden afgedrukt.

speciale lijn

Een telefoonlijn die uitsluitend voor telefoongesprekken of uitsluitend voor
faxberichten wordt gebruikt.

specifiek belsignaal

Een functie die wordt aangeboden door sommige telefoonmaatschappijen
in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en het
Verenigd Koninkrijk waarbij u twee of drie telefoonnummers voor dezelfde
telefoonlijn kunt instellen. Elk telefoonnummer heeft een ander belpatroon
en het faxapparaat kan zo worden ingesteld dat het specifieke belsignaal
van het faxnummer wordt herkend.

TCP/IP

Het feitelijke standaard Ethernet-protocol. TCP/IP staat voor Transmission
Control Protocol over Internet Protocol. De HP LaserJet 3300 functioneert
alleen in het netwerk als het netwerkprotocol TCP/IP of IPX/SPX wordt
gebruikt.

tif

Tagged Image File Format, tif (of TIFF) is een grafische bestandsindeling,
ontwikkeld om gescande afbeeldingen vast te leggen. Het is een indeling
die op IBM-compatibele computers, Macintosh-computers en
UNIX-computers wordt gebruikt. Veel grafische programma's accepteren
de bestandsindeling tif.

Token Ring

Een lokaal netwerk waarin verzendconflicten worden vermeden door het
uitreiken van "tokens" die toestemming geven om te zenden. Een
netwerkknooppunt houdt het token tijdens het verzenden van een bericht
vast als er inderdaad een bericht moet worden verzonden en geeft het
token vervolgens door aan het volgende knooppunt. IEEE 802.5 is het
meest voorkomende type Token Ring-netwerk.

TrueType-lettertypen

TrueType-lettertypen gebruiken WYSIWYG-technologie
(what-you-see-is-what-you-get). Dit betekent dat de afgedrukte uitvoer
van TrueType-lettertypen identiek is met wat op het scherm verschijnt.

TWAIN

Een industriestandaard voor scanners en software. Als u beschikt over
een scanner en een programma die beide compatibel zijn met TWAIN,
kunt u een scan starten vanuit het programma.

twisted pair

Een soort netwerkkabel die meestal in Ethernet-netwerken wordt
gebruikt.

uitvouwen

Een proces om een samengevouwen plakbriefje van een pictogram weer
zijn oorspronkelijke vorm te laten aannemen.

uitzoomen

Een pagina kleiner maken op het scherm zodat u een beter overzicht van
de pagina krijgt.

URL

Uniform Resource Locator, het algemene adres van documenten en
bronnen op het internet. Het eerste deel van het adres geeft aan welk
protocol wordt gebruikt en het tweede deel geeft het IP-adres aan of de
domeinnaam waar de bron zich bevindt.

background image

230 Woordenlijst

NLWW

USB-kabel

Universal Serial Bus (USB) is een standaard die is ontwikkeld door USB
Implementers Forum, Inc. voor het verbinden van computers en
randapparatuur. Anders dan bij de parallelle poort is USB ontwikkeld om
één USB-poort van een computer te verbinden met meerdere
randapparaten.

ware grootte

De grootte van de pagina op het moment dat deze werd gescand (niet
vergroot of verkleind).

watermerken

Een watermerk voegt achtergrondtekst toe aan een document dat wordt
afgedrukt. U kunt bijvoorbeeld op de achtergrond van het document de
tekst 'Vertrouwelijk' afdrukken als het om een vertrouwelijk document
gaat. U hebt de keus uit een aantal vooraf ingestelde watermerken. U
kunt daarvan het lettertype, de grootte, de hoek en de stijl aanpassen.
Bovendien kunt u opgeven of het watermerk alleen op de eerste pagina of
op alle pagina's moet worden afgedrukt.

werkgroep

Een aantal personen die gezamenlijk een opdracht uitvoeren.
Werkgroepen ontstaan als alle personen via een netwerk werken
waarmee gegevensbestanden kunnen worden gedeeld, e-mailberichten
kunnen worden verzonden en vergaderingen kunnen worden gepland.

background image

NLWW

231