HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Endre utskriftstidspunkt for faksanropsrapporten

background image

Endre utskriftstidspunkt for faksanropsrapporten

Faksanropsrapporten er en kort rapport som vises status for den sist
sendte eller mottatte faksen. Du kan angi at produktet skal skrive en
faksanropsrapport etter følgende hendelser:

Alle faksfeil (standard)

Sendefeil faks

Mottaksfeil faks

Alle fakser

Bare fakssend

Aldri

Merk

Hvis du velger Aldri har du ingen indikasjon på at en faks ikke ble sendt
med mindre du skriver ut en faks-aktivitetslogg.