HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Er faksen riktig konfigurert?

background image

Er faksen riktig konfigurert?

Bruk følgende sjekkliste til å hjelpe deg å finne ut hva som forårsaker
eventuelle faksproblemer som oppstår.

Bruker du telefonledningen som fulgte med produktet?
Dette produktet er testet med den medfølgende telefonledningen for
å tilfredsstille RJ11-spesifikasjoner.

Er faks-/telefonlinjekontakten installert i riktig kontakt på
produktet?
Den skal være koblet til produktets linjekontakt (kontakten øverst
med en "L" ved siden av). Du må åpne det venstre sidepanelet for å
få tilgang til kontakten. Se

“Koble produktet til en telefonlinje” på

side 5

hvis du vil ha mer informasjon.

Er faks-/telefonlinjekontaktet plassert i kontakten på
produktet?
Dra forsiktig i faks-/telefonlinjekontakten for å kontrollere at den er
festet godt i kontakten.

Fungerer veggtelefonkontakten skikkelig?
Kontroller at det er summetone ved å plugge en telefon i
veggkontakten. Kan du høre summetone og kan du ringe?