HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Bruker du en meldingstjeneste fra telefonselskapet?

background image

Bruker du en meldingstjeneste fra
telefonselskapet?

Det er en meldingstjeneste som brukes i stedet for en telefonsvarer. Hvis
meldingstjenestens innstilling for antall ringesignaler før svar er lavere
enn den tilsvarende innstillingen for produktet, svarer meldingstjenesten
på anropet, og produktet kan ikke motta fakser. Hvis produktets
innstilling for antall ringesignaler før svar er lavere enn innstillingen for
meldingstjenesten, besvarer produktet alle anrop og ingen anrop rutes til
meldingstjenesten. Den eneste meldingstjenesten som kan brukes med
produktet, er en egen telefonsvarer.