HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Bruker du en telefonsvarer?

background image

Bruker du en telefonsvarer?

En telefonsvarer bør kobles direkte til utgangen på innsiden av det
venstre panelet på produktet som er merket med telefonikonet, eller kan
bruke samme delte telefonlinje.

Sett produktets antall ringesignaler før svar til flere enn antall ring før
svar for telefonsvareren. Se

“Angi antall ringesignaler før svar” på

side 12

hvis du vil ha mer informasjon.

Merk

Hvis en telefonsvarer er koblet til samme telefonlinje, men via en annen
kontakt, kan den ha innvirkning på produktets mulighet til å motta fakser.

background image

NOXC

Generelle faksproblemer 31

Norsk