HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Anvender du en strømbeskyttelsesenhed?

background image

Anvender du en strømbeskyttelsesenhed?

Dette er en enhed, der anbringes mellem stikkontakten i væggen og
produktet med henblik på at beskytte produktet mod elektrisk strøm, der
sendes gennem telefonlinjerne. Strømbeskyttelsesenheder kan
forårsage faxkommunikationsproblemer på grund af forringelse af
telefonsignalets kvalitet. Hvis der opstår problemer i forbindelse med
afsendelse eller modtagelse af faxer, og du anvender en af disse
enheder, skal du prøve at sluttet produktet direkte til telefonstikket i
væggen for at finde ud af, om problemet skyldes
strømbeskyttelsesenheden.