HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Angi svarmodus

background image

Angi svarmodus

Avhengig av situasjonen, kan du angi svarmodus for HP LaserJet 3330
til automatisk eller manuell.

Automatisk: I automatisk svarmodus svarer produktet på
innkommende anrop etter et angitt antall ringesignaler eller ved
gjenkjenning av spesielle fakssignaler. Hvis du vil angi antall
ringesignaler, kan du se

“Angi antall ringesignaler før svar” på

side 12

.

Manuell: I manuell svarmodus, svarer produktet aldri på
innkommende anrop. Du må selv starte faksmottaksprosessen ved
enten å trykke fax/send på kontrollpanelet eller ved å ta opp røret
på en telefon som er koblet til den linjen og ringe 1-2-3.

Standard svarmodus er automatisk.

background image

12 Kapittel 1 Installere

NOXC

Merk

Selv om de fleste brukerne lar svarmodus være innstilt på automatisk, vil
taleanropere som slår faksnummeret, høre fakssignaler hvis telefonen ikke
tas, eller hvis de ikke legger på innen angitt antall ringesignaler før svar.
Bruk manuell modus hvis du ikke vil at taleanropere skal høre fakssignaler,
men husk at faksanrop ikke mottas automatisk.