HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Slik kobler du til tilleggsenheter

background image

Slik kobler du til tilleggsenheter

Koble til tilleggsenhetene i den angitte
rekkefølgen. Hvis du ikke ønsker å koble til en
av enhetene, fortsetter du med neste enhet.

1

Plugg fra alle enheter du ønsker å koble
til.

2

Hvis du ennå ikke har koblet produktet til
en telefonlinje, må du se

“Koble

produktet til en telefonlinje” på side 5

før

du fortsetter. Produktet skal allerede
være koblet til en telefonkontakt.

3

Hvis du vil koble til et eksternt eller
internt modem på en datamaskin,
plugger du kontakten for telefonlinjen i
vegguttaket, oppå kontakten for
produktet.

4

Hvis du vil koble til en telefonsvarer,
plugger du telefonlinjekontakten i
vegguttaket, oppå kontakten til den
forrige enheten.

5

Hvis du vil koble til en telefon, plugger du
telefonlinjekontakten i vegguttaket, oppå
kontakten til den forrige enheten.

6

Når du er ferdig å koble til
tilleggsenheter, plugger du alle enhetene
i strømkilden.

3

4

5

2

background image

10 Kapittel 1 Installere

NOXC