Pomoc usługi HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series

background image

hp LaserJet 3300mfp

instrukcja obsługi

background image
background image

hp LaserJet 3300mfp

instrukcja obsługi

background image

Hewlett-Packard Company

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714 U.S.A.

Informacje o prawach autorskich

© Prawa autorskie 2002 Hewlett-Packard
Company

Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja,
adaptacja lub tłumaczenie bez
wcześniejszego pisemnego zezwolenia jest
zabronione, z wyłączeniem czynności
dozwolonych przez prawa autorskie.

Gwarancja

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie
mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Firma Hewlett-Packard nie udziela
jakichkolwiek gwarancji w związku z
przedstawionymi tutaj informacjami.

FIRMA HEWLETT-PACKARD W
SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA
DOMNIEMANEJ GWARANCJI
SPRZEDAWALNOŚCI ORAZ
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO
CELU.

Firma Hewlett-Packard nie przyjmuje
odpowiedzialności za żadne pośrednie,
wtórne, następcze lub inne szkody, mające
związek z udostępnieniem lub korzystaniem z
niniejszych informacji.

Znaki handlowe

Microsoft®, Windows® i Windows NT® są
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych
znakami handlowymi firmy Microsoft
Corporation.

Wszystkie inne produkty wymienione w
niniejszym podręczniku mogą być znakami
towarowymi firm posiadających prawa ich
własności

Użytkownik drukarki Hewlett-Packard, której
dotyczy ta instrukcja obsługi, otrzymuje
licencję na:

a) sporządzanie wydruków tej instrukcji
obsługi do użytku OSOBISTEGO,
WEWNĘTRZNEGO lub FIRMOWEGO z
wyłączeniem możliwości sprzedaży,
odsprzedaży lub innego rodzaju dystrybucji w
formie wydruku; oraz b) umieszczania
elektronicznej kopii tej instrukcji obsługi na
serwerze sieciowym, pod warunkiem, że
dostęp do kopii elektronicznej jest
ograniczony do INDYWIDUALNYCH,
WEWNĘTRZNYCH użytkowników drukarki
Hewlett-Packard, której dotyczy ta instrukcja
obsługi.

Part number: C9124-90915
Second Edition: January 2002

background image

PLWW

3

Spis treści

1 Poznawanie urządzenia

Identyfikacja urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

HP LaserJet 3300mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
HP LaserJet 3300se mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
HP LaserJet 3310mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
HP LaserJet 3320mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
HP LaserJet 3320n mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
HP LaserJet 3330mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Identyfikacja składników sprzętowych urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

składniki sprzętowe urządzeń HP LaserJet serii 3300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Identyfikacja składników panelu sterowania urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Przyciski sterujące faksu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Przyciski alfanumeryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Przyciski sterujące menu i anulowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Przyciski sterujące kopiowania, skanowania oraz startu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Identyfikacja składników serwera druku HP Jetdirect 310x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Identyfikacja składników oprogramowania urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2 Wprowadzenie

Znajdowanie miejsca dla urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Podłączanie przewodu drukarki do urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Instalacja kasety drukującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Instalacja i ładowanie podajników wejściowych materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Instalacja podajnik wejściowego ADF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Podłączanie przewodu zasilającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ładowanie oryginałów do kopiowania lub skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Aby załadować oryginały do płaskiego skanera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Aby załadować oryginały do podajnika wejściowego ADF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Sprawdzanie wykonanych czynności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Aby wykonać autotest drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Aby wykonać autotest kopiarki, korzystając z podajnika wejściowego ADF . . . . . . . . . . . . . . . 33
Aby wykonać autotest kopiarki, korzystając z płaskiego skanera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Aby wydrukować mapę menu panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3 Zmiana ogólnych domyślnych ustawień urządzenia

Ustawienia urządzenia HP LaserJet serii 3300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Drukowanie strony konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Aby wydrukować stronę konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Drukowanie mapy menu panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Aby wydrukować mapę menu panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Aby przywrócić fabryczne ustawienia domyślne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Zmiana języka wyświetlacza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Aby zmienić język wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Zmiana domyślnego formatu papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Aby zmienić domyślny format papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Używanie przycisków sterujących głośnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Aby zmienić głośność alarmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Aby zmienić głośność faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Aby zmienić głośność dzwonka faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

PLWW

background image

4

PLWW

Aby zmienić głośność sygnału przycisków panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Zmiana ustawień za pośrednictwem komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Aby zmienić ustawienia domyślne we wszystkich aplikacjach (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Aby zmienić ustawienia domyślne we wszystkich aplikacjach (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . 39
Aby tymczasowo zmienić ustawienia za pomocą używanego programu (Windows) . . . . . . . . . 40
Aby tymczasowo zmienić ustawienia za pomocą aplikacji programowej (Macintosh) . . . . . . . 40

4 Drukowanie

Drukowanie z ręcznym podawaniem materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Aby drukować korzystając z ręcznego podawania materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Wstrzymywanie lub anulowanie zadania drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Sterowniki drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Opis ustawień jakości druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Aby chwilowo zmienić ustawienia jakości druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Aby zmienić ustawienia jakości druku dla wszystkich przyszłych zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Aby włączyć tryb EconoMode (oszczędzanie tonera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Optymalizacja jakości druku dla różnych rodzajów materiałów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Aby uzyskać dostęp do funkcji optymalizującej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Drukowanie na kopertach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Aby wydrukować na jednej kopercie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Aby drukować na wielu kopertach 46

Drukowanie na foliach i etykietach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Aby drukować na foliach lub etykietach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Aby drukować na papierze firmowym lub formularzach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Drukowanie na materiałach o nietypowych formatach lub na kartach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Aby drukować na materiałach o nietypowych formatach lub na kartach . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Drukowanie na obu stronach materiałów (ręczne dupleksowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Aby ręcznie dupleksować lekkie materiały 50
Aby ręcznie dupleksować ciężkie materiały lub karty (ścieżka prostego wydruku) 51

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu materiału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Aby wydrukować wiele stron na jednym arkuszu (system Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Aby wydrukować wiele stron na jednym arkuszu (system Macintosh). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Drukowanie broszur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Aby drukować broszury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Drukowanie znaków wodnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Aby przejść do opcji drukowania znaków wodnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

5 Kopiowanie

Rozpoczynanie kopiowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Anulowane kopiowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Dopasowywanie jakości kopii dla aktualnego zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Aby dopasować jakość kopii dla aktualnego zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Dopasowywanie domyślnej jakości kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Aby dopasować jakość kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Dopasowywanie ustawienia jaśniej/ciemniej (kontrastu) dla bieżącego zadania . . . . . . . . . . . . . . 57

Aby dopasować ustawienia jaśniej/ciemniej dla bieżącego zadania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Dopasowywanie domyślnego ustawienia jaśniej/ciemniej (kontrastu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Aby dopasować domyślne ustawienia jaśniej/ciemniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Pomniejszanie lub powiększanie kopii dla bieżącego zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Aby pomniejszyć lub powiększyć kopie dla bieżącego zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Dopasowywanie domyślnego rozmiaru kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Aby zmienić domyślny rozmiar kopii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Zmiana ustawień sortowania kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Aby zmienić ustawienie sortowania kopii dla bieżącego zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Aby zmienić ustawienie domyślnego sortowania kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Zmiana liczby kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

PLWW

background image

PLWW

5

Aby zmienić liczbę kopii dla bieżącego zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Aby zmienić domyślną liczbę kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Używanie oprogramowania kopiarki HP LaserJet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Aby korzystać z programu kopiarki HP LaserJet (system Windows lub Macintosh) . . . . . . . . . 61

Używanie programu funkcji kopiowania HP LaserJet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Aby korzystać z funkcji kopiowania HP LaserJet (system Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Aby korzystać z programu funkcji kopiowania HP LaserJet (system Macintosh) . . . . . . . . . . . 61

Kopiowanie fotografii, dwustronnych oryginałów lub książek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Aby skopiować lub zeskanować fotografię. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Aby skopiować stos wielu dwustronnych oryginałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Aby skopiować książkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

6 Skanowanie

Informacje na temat metod skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Skanowanie z panelu sterowania urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Aby skanować przy użyciu przycisku skanuj na panelu sterowania urządzenia . . . . . . . . . . . . 67
Aby korzystać z przycisku skanowania poprzez połączenie USB lub równoległe . . . . . . . . . . . 67
Aby korzystać z przycisku skanowania poprzez połączenie sieciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Aby zmienić miejsca docelowe zaprogramowane dla przycisku skanowanie do . . . . . . . . . . . 67
Aby zmienić zaprogramowany sposób działania przycisku skanuj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Anulowanie zlecenia skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Skanowanie za pomocą oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Aby skanować za pomocą paska HP LaserJet Director (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Aby skanować za pomocą paska HP LaserJet Director (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Aby skanować strona po stronie (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Aby skanować strona po stronie (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Skanowanie z oprogramowania zgodnego z TWAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Aby korzystać z podglądu obrazu skanowanego w skanerze płaskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Archiwizowanie zeskanowanego tekstu lub obrazów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Aby zarchiwizować zeskanowany obraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Aby korzystać z funkcji archiwizacji (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Skanowanie z funkcją rozpoznawania znaków (OCR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Aby edytować zeskanowany tekst (Windows i Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Aby zmienić program do edycji tekstu używany wraz z funkcją OCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Aby korzystać z funkcji rozpoznawania znaków programu HP LaserJet Director . . . . . . . . . . . 73

Retusz obrazów za pomocą programu menadżera dokumentów HP LaserJet lub

HP Photo Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Aby korzystać z funkcji retuszu obrazu (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Dodawanie notatek do zeskanowanych dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Aby uzyskać dostęp do funkcji adnotacji w programie menadżera dokumentów

HP LaserJet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Aby zmienić ustawienia adnotacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Dodawanie adnotacji do zeskanowanych dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Wysyłanie skanowanych dokumentów w postaci załączników w poczcie elektronicznej . . . . . . . . 75

Aby skanować do programu poczty elektronicznej (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Aby skanować do programu poczty elektronicznej (Macintosh). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Aby wysłać skanowane pliki w inny sposób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Rozdzielczość i głębia kolorów skanera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Ustawienie rozdzielczości i głębi kolorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

7 Faksowanie

Ustawianie informacji w nagłówku faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Aby ustawić nagłówek faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Ustawianie trybu odbierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Aby ustawić tryb odbierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Ładowanie oryginałów do faksu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

PLWW

background image

6

PLWW

Aby załadować dokumenty do faksowania do podajnika wejściowego ADF . . . . . . . . . . . . . . . 81

Wysyłanie faksów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Aby wysłać faks do jednego odbiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Aby wysłać faks do wielu odbiorców. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Aby wysłać faks korzystając z kodu wybierania grupowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Aby wysłać faks do grupy ad hoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Anulowanie zadania faksowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Aby anulować bieżące zadanie faksowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Aby anulować zadanie faksowania przy użyciu stanu zadania faksów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Korzystanie z wybierania ręcznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Aby użyć wybierania ręcznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Usuwanie faksów z pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Aby usunąć faksy z pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Ręczne ponowne wybieranie numeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Aby ręcznie ponowne wybrać numer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Wysyłanie faksu w przyszłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Aby wysłać faks w przyszłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Odbieranie faksów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Aby odebrać faksy, kiedy słyszalny jest sygnał faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Aby ponownie wydrukować faks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Aby zablokować lub odblokować numery faksów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Odbieranie faksów do komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Aby z panelu sterowania wyłączyć ustawienie odbierania do PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Kody szybkiego wybierania, klawisze szybkiego dostępu oraz kody wybierania grupowego. . . . . . 87

Aby zaprogramować kody szybkiego wybierania oraz klawisze szybkiego dostępu . . . . . . . . . 88
Aby usunąć kody szybkiego wybierania oraz klawisze szybkiego dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Aby szybko zaprogramować kody szybkiego wybierania lub klawisze szybkiego dostępu . . . . 89
Aby zaprogramować klawisz szybkiego dostępu dla alternatywnej usługi połączeń

zamiejscowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Zarządzanie kodami wybierania grupowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Aby zaprogramować kody wybierania grupowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Aby usunąć kody wybierania grupowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Aby usunąć odbiorcę z kodu wybierania grupowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Usuwanie wszystkich pozycji z książki telefonicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Aby usunąć wszystkie pozycje z książki telefonicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Używanie znaków wybierania numeru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Tabela znaków wybierania numeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Aby wstawić przerwę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Wstawianie prefiksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Aby ustawić prefiks wybierania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Używanie funkcji przesyłania faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Aby skorzystać z funkcji przesyłania faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Korzystanie z funkcji pobierania faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Aby wysłać żądanie wysłania faksu z innego urządzenia faksującego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Aby włączyć numer wewnętrzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Włączanie numeru wewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Wysyłanie faksu przy użyciu wybierania z telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Aby wysłać faks przy użyciu wybierania z telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Zmiana ustawień głośności urządzenia HP LaserJet 3330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Aby zmienić poziom głośności faksu (monitora linii). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Aby zmienić głośność dzwonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Zmiana domyślnej rozdzielczości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Aby zmienić rozdzielczość domyślną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Zmiana domyślnego kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Aby zmienić domyślny kontrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Zmiana ustawienia wykrywania sygnału centrali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Aby zmienić wykrywanie sygnału centrali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

PLWW

background image

PLWW

7

Zmiana trybu odbierania faksów przychodzących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Aby ustawić automatyczny lub ręczny tryb odbierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Zmiana liczby dzwonków do odebrania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Aby ustawić liczbę dzwonków do odebrania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Zmiana odbioru wzorca dzwonienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Co to jest wzorzec dzwonienia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Jak uzyskać dostęp do usługi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Jak sprawdzić, czy usługa działa?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Aby zmienić odbiór wzorca dzwonienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Zmiana trybu wykrywania ciszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Aby zmienić tryb wykrywania ciszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Zmiana ustawienia automatycznego zmniejszania odbieranych faksów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Aby zmienić automatyczne zmniejszanie odbieranych faksów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Włączenie oznaczania odebranych faksów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Aby włączyć oznaczanie odebranych faksów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Ustawianie korekcji błędów faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Aby zmienić ustawienie korekcji błędów faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Wybór trybu wybierania tonowego lub impulsowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Aby wybrać tryb wybierania tonowego lub impulsowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Zmiana ustawień ponownego wybierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Aby włączyć lub wyłączyć opcję ponownego wybierania przy zajętości . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Aby włączyć lub wyłączyć opcję ponownego wybierania gdy brak odpowiedzi . . . . . . . . . . . . 101

Korzystanie z kodów bilingowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Aby włączyć lub wyłączyć kody bilingowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Zmiana ustawień protokołu V.34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Aby włączyć lub wyłączyć ustawienie protokołu V.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Zarządzanie rejestrami i raportami faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Wydruk rejestru czynności faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Aby wydrukować rejestr czynności faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Ustawienie automatycznego wydruku rejestru czynności faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Aby ustawić automatyczny wydruk rejestru czynności faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Drukowanie raportu połączeń faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Aby wydrukować raport połączeń faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Ustawianie czasu wydruku raportu połączeń faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Aby ustawić czas wydruku raportu połączeń faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Dołączanie pierwszej strony faksu do raportu połączeń faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Aby dołączyć pierwszą stronę każdego faksu do raportu połączeń faksu . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Drukowanie raportu książki telefonicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Aby wydrukować raport książki telefonicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Drukowanie raportu kodów bilingowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Aby wydrukować raport kodów bilingowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Drukowanie raportu śledzenia przy wykorzystaniu protokołu T.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Aby wydrukować raport śledzenia przy wykorzystaniu protokołu T.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Aby ustawić pory drukowania raportów śledzenia przy wykorzystaniu protokołu T.30. . . . . . 106

Drukowanie listy faksów zablokowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Aby wydrukować listę faksów zablokowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Drukowanie wszystkich raportów faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Aby wydrukować wszystkie raporty faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

8 Połączenia sieciowe

Opis funkcji i zalet serwera druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Używanie protokołów sieciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Instalacja oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Wymagania dotyczące połączenia sieciowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Instalacja serwera druku 310x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Aby podłączyć urządzenie do sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Instalacja oprogramowania sieciowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

PLWW

background image

8

PLWW

Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Wymagania wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Zgodne przeglądarki sieci Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Aby uruchomić wbudowany serwer internetowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Korzystanie z programu HP Web Jetadmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Korzystanie z protokołu BOOTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Konfiguracja serwera BOOTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Wpisy pliku Bootptab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Korzystanie z protokołu DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Serwery pracujące pod kontrolą systemu UNIX: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Serwery pracujące pod kontrolą systemu Windows NT 4.0:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Serwery pracujące pod kontrolą systemu Windows 2000: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Konfigurowanie serwera druku do konfiguracji za pomocą protokołu DHCP . . . . . . . . . . . . . 124

Przenoszenie serwera do innej sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Drukowanie strony konfiguracji serwera druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Aby wydrukować stronę konfiguracji Jetdirect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Uzyskiwanie dodatkowych informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

9 Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie urządzenia od zewnątrz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Aby wyczyścić części zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Aby oczyścić szybę urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Aby oczyścić spód pokrywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Czyszczenie wnęki kasety drukującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Aby oczyścić wnękę kasety drukującej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Czyszczenie ścieżki materiałów drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Aby oczyścić ścieżkę materiałów drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Czyszczenie rolki pobierającej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Aby oczyścić rolkę pobierającą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Zmiana rolki pobierającej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Aby zmienić rolkę pobierającą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Zmiana płytki rozdzielacza w drukarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Aby zmienić płytkę rozdzielacza w drukarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Instalowanie nowego podajnika ADF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Aby zainstalować nowy lub zapasowy podajnik ADF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Zmiana zespołu rolki pobierającej podajnika ADF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Zdejmowanie i wymiana obudowy panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

10 Materiały

Specyfikacje materiałów urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Obsługiwane formaty materiałów (drukarka). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Wskazówki dotyczące używania materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Tabela najczęściej występujących problemów z materiałami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Etykiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Folie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Koperty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Karty i ciężkie materiały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Wybieranie materiałów do podajnika ADF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

11 Części i akcesoria HP

Zamawianie części i akcesoriów HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Tabela części i akcesoriów HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Zasilacze (tylko w modelu sieciowym) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Kasety drukujące HP LaserJet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Zasady postępowania firmy HP dotyczące kaset drukujących innych producentów . . . . . . . 150

PLWW

background image

PLWW

9

Aby zainstalować kasetę drukującą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Przechowywanie kaset drukujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Spodziewana żywotność kasety drukującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Odzysk kaset z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Oszczędzanie tonera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Moduły pamięci DIMM (pamięć lub czcionki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Aby sprawdzić instalację i wyjmowanie modułów DIMM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Aby zainstalować moduł DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Aby usunąć moduł DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

12 Rozwiązywanie problemów z drukowaniem

Nie można włączyć urządzenia lub nie można drukować . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Strony są drukowane, ale są zupełnie puste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Nie następuje wydruk stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Strony zostały wydrukowane, ale wystąpił problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Komunikaty o błędach wyświetlane na ekranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Problemy z obsługą papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Druk jest wykrzywiony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Wciągana jest więcej niż jedna strona jednocześnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Urządzenie nie pobiera materiałów z podajnika wejściowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Materiały są zawijane podczas przesuwania w urządzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Wydrukowana strona różni się od tej wyświetlanej na ekranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Usuwanie zacięć materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Aby usunąć zacięcie materiałów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Aby usunąć inne zacięcia materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Wskazówki pozwalające uniknąć zacięć materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Poprawa jakości druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Druk zbyt jasny lub wyblakły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Plamki tonera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Ubytki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Pionowe linie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Szary nalot w tle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Rozmazanie tonera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Sypki toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Usterki powtarzające się na linii pionowej strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Zniekształcone znaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Skrzywienie strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Zagięcia lub fale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Zmarszczenia lub zgniecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Obwódka tonera wokół znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Komunikaty o błędach wyświetlane na panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Komunikaty o błędach krytycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Komunikaty alarmowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Komunikaty ostrzegawcze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

13 Rozwiązywanie problemów przy kopiowaniu

Kopia nie została wydrukowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Kopie są puste, brakuje obrazów lub są one wyblakłe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Poprawianie jakości kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Zapobieganie problemom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Usuwanie zacięć materiałów w podajniku wejściowym ADF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Aby usunac zaciecie materialów w podajniku ADF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Usuwanie zaciętej strony z podajnika ADF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Identyfikowanie i usuwanie usterek kopiowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Pionowe białe lub wyblakłe smugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Puste strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Wydruk jest zbyt jasny lub zbyt ciemny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

PLWW

background image

10

PLWW

Niepożądane linie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Czarne punkty lub smugi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Niewyraźny tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Zmniejszony rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

14 Rozwiązywanie problemów ze skanowaniem

Zeskanowany obraz jest niskiej jakości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Część obrazu nie została zeskanowana lub brakuje tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Tekstu nie można redagować . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Skanowanie trwa zbyt długo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Komunikaty o błędach wyświetlane na ekranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Skaner nie wykonał żadnego działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Poprawianie jakości skanowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Zapobieganie problemom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Identyfikacja i usuwanie usterek skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Puste strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Wydruk jest zbyt jasny lub ciemny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Niepożądane linie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Czarne kropki lub smugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Niewyraźny tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Zmniejszony format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

15 Rozwiązywanie problemów z faksowaniem

Problemy z faksem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Podczas faksowania zatrzymywane jest podawanie dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Czy dokument jest zbyt duży lub zbyt mały dla podajnika ADF? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Czy problem dotyczy urządzenia faksującego, do którego wysyłany jest dokument?. . . . . . . 190
Czy problem dotyczy linii telefonicznej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Urządzenie odbiera faksy, ale ich nie wysyła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Czy urządzenie pracuje w systemie PBX? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Czy połączenie telefoniczne ma niską jakość? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Wychodzące połączenia faksowe są nadal wybierane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Wysłane faksy nie dochodzą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Czy faks odbierający jest wyłączony lub sygnalizuje wystąpienie błędu? . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Czy faks nadal oczekuje w pamięci? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Nie można wybrać wszystkich cyfr w długim numerze faksu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Nie można rozpocząć odbierania faksów z telefonu wewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Czy ustawienie telefonu wewnętrznego jest wyłączone? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Czy przewód telefoniczny jest prawidłowo podłączony? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Połączenia telefoniczne nie są odbierane przez telefon lub automat zgłoszeniowy podłączony do linii

191
Czy przewód telefoniczny jest podłączony prawidłowo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Czy ustawienia trybu odbierania oraz liczby dzwonków do odebrania są ustawione prawidłowo?

191

Czy automat zgłoszeniowy lub telefon działa?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Przychodzące faksy nie są odbierane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Czy ustawiono ręczny tryb odbierania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Czy ustawienie liczby dzwonków do odebrania jest prawidłowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Czy funkcja wzorca dzwonienia jest włączona?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Czy przewód telefoniczny jest podłączony prawidłowo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Czy komunikaty głosowe są odtwarzane przez automat zgłoszeniowy? . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Czy do linii telefonicznej podłączono zbyt wiele urządzeń? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Czy linia telefoniczna działa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Czy usługa komunikatów głosowych powoduje konflikt przy odbieraniu połączeń

przez urządzenie?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Czy w urządzeniu zabrakło papieru? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Faksy są wysyłane lub odbierane bardzo wolno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

PLWW

background image

PLWW

11

Czy są wysyłane lub odbierane bardzo złożone faksy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Czy faks odbierający pracuje z niską szybkością modemu?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Czy rozdzielczość, w której faks był wysyłany lub odbierany, jest bardzo wysoka?. . . . . . . . . 193
Czy połączenie telefoniczne ma niską jakość? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Faksy nie są drukowane lub są drukowane nieprawidłowo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Czy w podajniku wejściowym materiałów znajdują się materiały? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Czy wybrano opcję odbierania przez komputer? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Faksy są drukowane na dwóch stronach zamiast na jednej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Czy ustawienie automatycznego zmniejszania jest ustawione prawidłowo? . . . . . . . . . . . . . 194

Odbierane faksy są zbyt jasne lub drukowane są tylko na połowie strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Czy podczas drukowania faksu w urządzeniu skończył się toner?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Rejestry czynności faksu lub raporty połączeń nie są drukowane prawidłowo . . . . . . . . . . . . . . . 194

Czy ustawienia rejestru czynności i raportu połączeń są prawidłowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Głośność jest zbyt wysoka lub zbyt niska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Czy konieczne jest dopasowanie poziomu głośności? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

16 Rozwiązywanie problemów z siecią

Rozwiązywanie problemów – przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Urządzenie włączone i gotowe do pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Czy drukarka jest włączona i jest gotowa?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Czy port USB serwera działa prawidłowo? (Czy lampka portu USB jest zapalona i

świeci ciągle na zielono?). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Jaki jest stan lampki portu USB? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Czy zasilanie/stan serwera druku jest prawidłowe? (Czy lampka zasilania/stanu świeci

ciągle na zielono?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Czy połączenie 10/100 działa prawidłowo? (Czy lampki trybu 10 lub 100 świecą

ciągle na zielono?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Sprawdzanie stanu wejścia/wyjścia serwera druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Strona konfiguracji drukarki nie została wydrukowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Komunikaty o błędach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

03 LAN Error (Błąd sieci LAN): EXTERNAL LOOPBACK (Zewnętrzne sprzężenie zwrotne) . . . 203
08 LAN Error (Błąd sieci LAN): INFINITE DEFERRAL (Nieskończone odraczanie) . . . . . . . . . . 203
11 LAN Error (Błąd sieci LAN): RETRY FAULTS (Błędne powtarzanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
12 LAN Error (Błąd sieci LAN): NO LINKBEAT (Brak sygnału komunikacyjnego). . . . . . . . . . . 203

Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych serwera druku 310x (zimny reset) . . . . . . . . . . 203
Interpretacja strony konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Informacje o porcie USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Statystyki sieciowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Informacje o protokole TCP/IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Informacje o protokole IPX/SPX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Informacje o protokole Novell/NetWare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Informacje o protokole AppleTalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Informacje o protokole DLC/LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Komunikaty o błędach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Przeglądanie witryny hp.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Słownik

Załącznik A
Specyfikacje oraz informacje dotyczące przepisów

Urządzenie HP LaserJet serii 3300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Specyfikacje urządzenia HP LaserJet serii 3300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa urządzeń laserowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Przepisy FCC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Deklaracja zgodności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Kanadyjskie przepisy DOC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

PLWW

background image

12

PLWW

Oświadczenie dotyczące używania lasera w Finlandii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Oświadczenie EMI dla Korei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Przepisy VCCI klasy B dla Japonii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Faks HP LaserJet 3330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Specyfikacje faksu urządzenia HP LaserJet 3330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Wymagania części 68 przepisów Federalnej Komisji Łączności (FCC) (USA) . . . . . . . . . . . . . 239
Ustawa o ochronie abonentów telefonicznych (Stany Zjednoczone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Wymagania IC CS-03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Informacje dotyczące przepisów dla krajów Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Serwer druku HP Jetdirect 310x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Specyfikacje serwera druku HP Jetdirect 310x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Zgodność z wymogami FCC (Federalna Komisja Łączności) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Deklaracja zgodności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Japońskie przepisy VCCI Klasy 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Oświadczenie EMI dla Korei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Chińskie oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Program zgodności produktu z zasadami ochrony środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Wytwarzanie ozonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Zużycie energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Zużycie tonera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Zużycie papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Tworzywa sztuczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Informacje na temat programu zwrotu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych firmy HP. . . 248
Zwroty w USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Zwroty poza USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Ograniczenia dotyczące materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Informacje o bezpieczeństwie materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Rozszerzona gwarancja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Uzyskiwanie dodatkowych informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Bateria urządzenia HP LaserJet serii 3300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Dodatek B
Gwarancje i warunki udzielania licencji

Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy HP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Dodatek C
Serwis i pomoc techniczna

Uzyskiwanie pomocy serwisowej dotyczącej sprzętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Aby uzyskać pomoc serwisową dotyczącą sprzętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Rozszerzona gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Serwisowy formularz informacyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Indeks

PLWW

background image

PLWW

13

1