HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Aby uzyskać pomoc serwisową dotyczącą sprzętu

background image

Aby uzyskać pomoc serwisową dotyczącą sprzętu

Jeśli urządzenie przestanie działać w okresie trwania gwarancji, firma HP oferuje następujące opcje
pomocy:

Usługi naprawcze HP. Urządzenie można zwrócić do lokalnego punktu naprawczego firmy HP.

Usługa Express Exchange (Ekspresowa wymiana). W niektórych miejscach, firma HP dostarcza
zregenerowane urządzenie w następnym dniu roboczym.

Autoryzowane punkty serwisowe firmy HP. Urządzenie można zwrócić do miejscowego
autoryzowanego punktu pomocy technicznej.

Ekspresowy odbiór i dostarczenie. Firma HP zorganizuje transport uszkodzonego urządzenia,
wykona naprawę i dostarczy urządzenie w ciągu 5 do 10 dni, w zależności od miejsca dostawy.

Zwrot urządzenia

Przed wysłaniem urządzenia firma HP zaleca jego ubezpieczenie. Należy również dołączyć kopię
dowodu zakupu. Należy również wypełnić “Serwisowy formularz informacyjny”, aby zapewnić
prawidłowe wykonanie naprawy.

PRZESTROGA

Za uszkodzenia powstałe podczas transportu, wynikające z nieodpowiedniego zapakowania,
odpowiedzialność ponosi klient. Zobacz poniższe Wskazówki dotyczące ponownego pakowania.

Wskazówki dotyczące ponownego pakowania

Jeżeli to możliwe, należy wydrukować stronę autotestu (patrz sekcja

Drukowanie strony

konfiguracji

) przed wyłączeniem urządzenia i wysłać raport autotestu z urządzeniem.

Należy wymontować i zatrzymać kasetę z tonerem.

PRZESTROGA

Toner pozostawiony w drukarce podczas transportu może uszkodzić urządzenie.

Należy dołączyć wypełnioną kopię serwisowego formularza informacyjnego, przedstawionego
poniżej. Należy zaznaczyć na formularzu, które elementy są wysyłane.

Jeżeli to możliwe, należy użyć oryginalnego opakowania.

PLWW

background image

256 Dodatek C Serwis i pomoc techniczna

PLWW

Należy także dołączyć próbki, które ilustrują problemy, jeśli to możliwe.

Należy dołączyć pięć arkuszy papieru lub innych materiałów powodujących problemy z
drukowaniem, skanowaniem, faksowaniem lub kopiowaniem.