HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Aby wysłać żądanie wysłania faksu z innego urządzenia faksującego

background image

Aby wysłać żądanie wysłania faksu z innego urządzenia faksującego

1

Naciśnij przycisk menu/wybierz.

2

Przy użyciu przycisków < i > wybierz opcję

Funkcje faksu i naciśnij przycisk menu/wybierz.

3

Przy użyciu przycisków < i > wybierz opcję

Fks odeb z odpyt i naciśnij przycisk menu/wybierz.

4

Użyj przycisków alfanumerycznych aby wprowadzić numer faksu, do którego będzie wysłane
żądanie przysłania faksu, a następnie naciśnij przycisk menu/wybierz.

5

Urządzenie wybierze numer innego faksu i zażąda wysłania faksu.

PLWW

background image

PLWW