HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Korzystanie z wybierania ręcznego

background image

Korzystanie z wybierania ręcznego

Standardowo urządzenie wybiera numer po naciśnięciu przycisku faks/wyślij. Niekiedy jednak
zachodzi konieczność wybrania numeru natychmiast po wciśnięciu przycisku. Jeśli na przykład
połączenie faksu jest opłacane za pomocą karty telefonicznej, należy najpierw wybrać numer faksu,

PLWW

background image

84 7 Faksowanie

PLWW

poczekać na sygnał potwierdzenia z firmy telekomunikacyjnej, a następnie wybrać numer karty
telefonicznej. W przypadku wybierania numeru międzynarodowego może zajść konieczność wybrania
części numeru i odczekania na sygnał centrali przed dalszym wybieraniem.