HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Aby ustawić tryb odbierania

background image

Aby ustawić tryb odbierania

Aby ustawić lub zmienić tryb odbierania, należy wykonać poniższe kroki:

1

Na panelu sterowania naciśnij przycisk menu/wybierz.

2

Przy użyciu przycisków < i > wybierz opcję

Konfigurac faksu i naciśnij przycisk menu/wybierz.

3

Przy użyciu przycisków < i > wybierz opcję

Konfig odb fksów i naciśnij przycisk menu/wybierz.

4

Naciśnij przycisk menu/wybierz, aby wybrać opcję

Tryb odbierania.

5

Za pomocą przycisków < i > wybierz opcję

Automatyczny lub Ręczny i naciśnij przycisk

menu/wybierz.

6

Wyświetlacz panelu sterowania wyświetla wybrany tryb odbierania.