HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Ustawienie automatycznego wydruku rejestru czynności faksu

background image

Ustawienie automatycznego wydruku rejestru czynności faksu

Rejestr faksu zawiera chronologiczną historię ostatnich 40 odebranych, wysłanych oraz usuniętych
faksów, łącznie z napotkanymi błędami. Istnieje możliwość ustawienia automatycznego wydruku
rejestru po każdych 40 wpisach.