HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Aby wysłać faks w przyszłości

background image

Aby wysłać faks w przyszłości

1

Załaduj dokument do podajnika wejściowego ADF.

2

Naciśnij przycisk menu/wybierz.

3

Przy użyciu przycisków < i > wybierz opcję

Funkcje faksu i naciśnij przycisk menu/wybierz.

4

Przy użyciu przycisków < i > wybierz opcję

Wyślij faks póź. i naciśnij przycisk menu/wybierz.

5

Użyj przycisków alfanumerycznych, aby wprowadzić godzinę rozpoczęcia wysyłania. Jeśli ustawiony
został zegar 12-godzinny, użyj przycisku > aby przesunąć kursor za czwartą cyfrę w celu ustawienia
godzin przed- lub popołudniowych. Wybierz

1 dla AM lub 2 dla PM, a następnie naciśnij przycisk

menu/wybierz.
LUB
Jeśli ustawiony został zegar 24-godzinny, naciśnij przycisk menu/wybierz.

6

Użyj klawiszy numerycznych, aby wprowadzić datę, a następnie naciśnij klawisz menu/wybierz.
LUB
Zatwierdź domyślną datę przez naciśnięcie przycisku menu/wybierz.

7

Wprowadź numer faksu, wprowadź kod szybkiego wybierania lub naciśnij klawisz szybkiego
dostępu. (Funkcja ta nie działa dla grup ad hoc.) Naciśnij przycisk menu/wybierz lub faks/wyślij.
Urządzenie zeskanuje dokument do pamięci i wyśle faks o określonym czasie.