HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Aby włączyć lub wyłączyć opcję ponownego wybierania przy zajętości

background image

Aby włączyć lub wyłączyć opcję ponownego wybierania przy zajętości

Urządzenie jest ustawione tak, aby automatycznie pięciokrotnie ponawiało próbę wybrania zajętego
numeru.

1

Naciśnij przycisk menu/wybierz.

2

Przy użyciu przycisków < i > wybierz opcję

Konfigurac faksu i naciśnij przycisk menu/wybierz.

3

Przy użyciu przycisków < i > wybierz opcję

Konfig wys fksów i naciśnij przycisk menu/wybierz.

4

Przy użyciu przycisków < i > wybierz opcję

Pon wyb zaj nru i naciśnij przycisk menu/wybierz.

5

Przy użyciu przycisków < i > wybierz opcję

Włączony lub Wyłączony i naciśnij przycisk

menu/wybierz.