HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Anulowane kopiowania

background image

Anulowane kopiowania

Aby anulować kopiowanie, należy skorzystać z jednego z poniższych sposobów:

Naciśnij przycisk anuluj na panelu sterowania. Jeśli uruchomiony jest więcej niż jeden proces,
spowoduje to usunięcie aktualnie wyświetlanego na wyświetlaczu panelu.

W przypadku kopiowania uruchomionego za pomocą programu kopiarki HP LaserJet, kliknij
przycisk Anuluj w oknie dialogowym pojawiającym się na ekranie.

Uwaga

W przypadku anulowania kopiowania, należy usunąć oryginalny dokument ze skanera płaskiego lub
podajnika wejściowego ADF.