HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Aby korzystać z programu funkcji kopiowania HP LaserJet (system Macintosh)

background image

Aby korzystać z programu funkcji kopiowania HP LaserJet (system
Macintosh)

1

Na pasku narzędziowym HP LaserJet Director: kliknij opcję Dostosuj.

2

Kliknij kartę Dostosowywanie.

3

Włącz program funkcji kopiowania, zaznaczając pole wyboru Funkcje kopiowania.

4

Kliknij przycisk OK.

Na pasku narzędziowym HP LaserJet Director wyświetlona zostanie opcja Funkcje kopiowania. Może
być ona używana w ten sam sposób co program kopiarki HP LaserJet, patrz sekcja

Aby korzystać z

programu kopiarki HP LaserJet (system Windows lub Macintosh)

.

PLWW

background image

62 5 Kopiowanie

PLWW