HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Przenoszenie serwera do innej sieci

background image

Przenoszenie serwera do innej sieci 125

Przenoszenie serwera do innej sieci

Gdy serwer druku HP Jetdirect skonfigurowany z adresem IP zostaje przeniesiony do innej sieci, to
należy się upewnić, że adres IP nie powoduje konfliktu z adresami w tej sieci. Można zmienić adres IP
serwera druku na taki, który będzie działał w nowej sieci lub skasować obecny adres IP i skonfigurować
nowy po zainstalowaniu serwera druku w nowej sieci. Należy wykonać zimne zerowanie serwera druku
(instrukcje zawiera sekcja

Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych serwera druku 310x (zimny

reset)

).

Jeżeli bieżący serwer protokołu BOOTP nie jest osiągalny, konieczne może być znalezienie innego
serwera BOOTP i skonfigurowanie drukarki do pracy z tym serwerem.

Jeżeli serwer druku został skonfigurowany za pomocą protokołu BOOTP lub DHCP, należy wpisać
uaktualnione dane konfiguracyjne do odpowiednich plików systemowych. Jeśli adres IP został
skonfigurowany ręcznie, należy ponownie skonfigurować parametry IP.

Należy postępować według instrukcji na odpowiedniej stronie głównej, aby skonfigurować lub
zmodyfikować drukarkę. Instrukcje te wyjaśniają sposób konfiguracji drukarki i przygotowania jej do
pracy.

Uwaga

Domenę serwera można zastąpić adresem TCP/IP.