HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Część obrazu nie została zeskanowana lub brakuje tekstu 

background image

Część obrazu nie została zeskanowana lub brakuje tekstu 181

Część obrazu nie została zeskanowana lub brakuje tekstu

Czy prawidłowo włożono oryginał?

Upewnij się, że oryginał został prawidłowo włożony. Instrukcje zawiera sekcja

Ładowanie oryginałów do

kopiowania lub skanowania

.

Czy oryginał ma kolorowe tło?

Kolorowe tło obrazu może spowodować zblednięcie motywów znajdujących się na pierwszym planie.
Spróbuj dopasować ustawienia przed zeskanowaniem oryginału lub poprawić jakość obrazu po jego
zeskanowaniu. Więcej informacji zawiera sekcja

Rozdzielczość i głębia kolorów skanera

.

Czy oryginał jest dłuższy niż 381 mm?

Maksymalna długość skanowanej strony wynosi

381 mm przy korzystaniu z podajnika ADF.

. Skaner

przestaje pracować, jeśli strona przekroczy dozwoloną długość. Kopie mogą być dłuższe.

PRZESTROGA

Nie należy próbować wyciągać oryginału z podajnika ADF, gdyż można uszkodzić skaner lub oryginał.
Instrukcje zawiera sekcja

Usuwanie zacięć materiałów w podajniku wejściowym ADF

.

Czy oryginał jest za mały?

Minimalny rozmiar papieru, obsługiwany przez podajnik ADF urządzenia HP LaserJet serii 3300, wynosi
127 na 127 mm. Oryginał mógł się zaciąć. Instrukcje zawiera sekcja

Usuwanie zacięć materiałów w

podajniku wejściowym ADF

.

Czy używany jest program HP LaserJet Director?

Domyślne ustawienia właściwości programu HP LaserJet Director mogą powodować automatyczne
wykonywanie czynności niezamierzonych przez użytkownika. Na przykład, HP LaserJet Director może
automatycznie skanować dokumenty do programu poczty elektronicznej. Oznacza to, że obraz nie
pojawi się na ekranie, lecz zostanie załączony w postaci pliku do wiadomości e-mail. Należy zapoznać
się Pomocą oprogramowania urządzenia, aby uzyskać informacje na temat dokonywania zmian
właściwości programu HP LaserJet Director.

Czy format papieru jest prawidłowy?

Upewnij się, że w ustawieniach skanowania (w programie podglądu kontroli skanowania HP LaserJet)
wybrano wystarczająco duży format papieru dla skanowanego dokumentu.

Czy na wybranych obszarach brakuje tekstu?

Zeskanuj dokument w trybie skanowania strony po stronie i upewnij się, że brakujący tekst znajduje się
na wybranym obszarze. Jeśli na dokumencie przeprowadzana jest operacja OCR, kolorowy tekst nie jest
skanowany dobrze, jeśli w ogóle daje się skanować.