HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Aby przywrócić fabryczne ustawienia domyślne

background image

Aby przywrócić fabryczne ustawienia domyślne

1

Naciśnij przycisk menu/wybierz.

2

Przyciskami < i > przejdź do opcji

Obsługa, naciśnij przycisk menu/wybierz.

PLWW

background image

PLWW