HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Aby zmienić domyślny format papieru

background image

Aby zmienić domyślny format papieru

1

Naciśnij przycisk menu/wybierz.

2

Przyciskami < i > przejdź do opcji

Ustawienia wspólne i naciśnij przycisk menu/wybierz.

3

Przy użyciu klawiszy < i >, wybierz opcję

Stand format pap i naciśnij klawisz menu/wybierz.

4

Naciskaj przyciski < lub > aż do momentu pojawienia się formatu załadowanego papieru. Możesz
wybrać

Letter, A4 lub Legal.

5

Naciśnij przycisk menu/wybierz, aby zapisać ustawienie.