HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Aby zmienić język wyświetlacza

background image

Aby zmienić język wyświetlacza

1

Naciśnij przycisk menu/wybierz.

2

Przyciskami < i > przejdź do opcji

Ustawienia wspólne i naciśnij przycisk menu/wybierz.

3

Przyciskami < i > przejdź do opcji

Język i naciśnij przycisk menu/wybierz.

4

Użyj przycisków < oraz > aby wybrać żądany język.

5

Naciśnij przycisk menu/wybierz, aby zapisać ustawienie.

6

Urządzenie zostaje automatycznie ponownie uruchomione.