HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Prikljuèitev izdelka 3320n vomre˛je prek tiskalnega stre˛nika HP Jetdirect 310x

background image

Priključitev izdelka 3320n
v omrežje prek tiskalnega
strežnika HP Jetdirect 310x

Opomba

Če na izdelek niste priključili kabla USB,
preberite poglavje

“Priključitev tiskalniškega

kabla na tiskalnik” na strani 12

, preden

začnete z izvajanjem tega postopka.

1

Poiščite tiskalni strežnik HP Jetdirect
310x, ki ste ga dobili skupaj z izdelkom.

2

Vstavite pravokotni del kabla USB (ki je
priključen na izdelek) v USB vtičnico na
prednji strani tiskalnega strežnika tako,
da je USB simbol na kablu obrnjen
navzgor. Preverite, ali je vtič popolnoma
vstavljen.

3

Priključite tiskalni strežnik v lokalno
omrežje 10Base-T ali 100Base-Tx tako,
da priključite omrežni kabel v omrežna
vrata na prednji plošči tiskalnega
strežnika.

4

Napajalnik tiskalnega strežnika
priključite na električno omrežje.
Priključite kabel napajalnika v električno
vtičnico

na zadnji strani tiskalnega

strežnik.

5

Zelena lučka napajanje/stanje

(1)

utripa približno 15 sekund, nato pa samo
sveti, kar pomeni uspešno povezavo na
električno omrežje. LED dioda 10 ali 100
(2) označuje uspešno povezavo v
omrežje.

6

Če želite natisniti konfiguracijsko stran,
na hitro pritisnite preskusni gumb

na zadnji strani tiskalnega strežnika.
HP LaserJet 3320n natisne
konfiguracijsko stran. Če se stran ne
natisne, glejte poglavje

“Odpravljanje

težav” na strani 27

.

2

3

4

5

1

2

6

background image

SLWW

Nameščanje programske opreme 21

Sl

ovenš

čina