HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Zahteve glede delovnega okolja

background image

Zahteve glede delovnega okolja

Namestite izdelek na mesto, ki ustreza tem zahtevam:

Izdelek namestite na krepko ravno podlago, ki ni neposredno
izpostavljena soncu in ni blizu prahu, odprtega plamena
in amoniakovih hlapov.

Preverite, ali je okolje dobro prezračevano, brez hitrih sprememb
temperature ali vlage in znotraj teh omejitev:
Temperatura: 15 do 32,5° C (59 do 90,5° F)
Relativna vlaga: 10 do 80% vlaga (brez kondenzacije)

Okoli izdelka zagotovite dovolj prostora za dostop medija in
ustrezno prezračevanje. Medij, ki ga vložite v neposredno pot
medija skozi napravo, se bo pojavil za izdelkom.

74 cm (29 palcev)

81 cm (32 palcev)

53 cm (21 palcev)

background image

SLWW

Zahteve glede omrežne povezave 9

Sl

ovenš

čina