HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Inštalácia samostatného ovládaèa tlaèiarne (Windows)

background image

Inštalácia samostatného ovládača tlačiarne
(Windows)

Ak nainštalujete iba ovládač tlačiarne a nie kompletný softvér, budete
môcť z počítača tlačiť, ale nie faxovať a skenovať. Postupujte podľa
inštrukcií nižšie, použitím pomocníka Pridať tlačiareň nainštalujte
ovládač na počítač so systémom Windows 95, 98, NT 4.0 SP3,
ME, alebo 2000.

1

Vložte disk CD-ROM so softvérom do jednotky CD počítača.
Zatvorte okno pre automatickú inštaláciu softvéru.

2

V hlavnom paneli Windows kliknite Štart, ďalej na Nastavenia a
potom kliknite naTlačiarne.

3

Dvakrát kliknite na Pridať tlačiareň. Postupujte podľa pokynov
na obrazovke. Cesta k súboru ovládača .inf je
...\jazyk\drivers\WinXX\PCL6\.