HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Pripojenie tlačiarne k sieti

background image

Pripojenie tlačiarne k sieti

Ak chcete pripojiť tlačiareň HP LaserJet 3320n k sieti použitím tlačového
servera HP Jetdirect 310x a pripevniť tlačový server na tlačiareň alebo
iný povrch, použite postup v tejto časti.
Ak používate na pripojenie tlačiarne HP LaserJet série 3300 do siete
oddelene zakúpený tlačový server HP Jetdirect, pozrite si časť

“Požiadavky na pripojenie do siete” na strane 9

a

“Použitie

podporovaného tlačového servera HP Jetdirect” na strane 10

.

1

2

background image

20 2 Nastavenie produktu

SKWW