HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Automatsko provjeravanje rada kopirnog stroja uzpomoæ ploðnog skenera

background image

Automatsko provjeravanje rada kopirnog stroja
uz pomoć plošnog skenera

Ako vaš proizvod nema ulazni spremnik ADFa, još uvijek možete
provjeriti rad kopirnog stroja postavljanjem konfiguracijske stranice
na staklo plošnog skenera.
1

Postavite konfiguracijsku stranicu na staklo plošnog skenera
s licem prema dolje kako je prikazano.

2

Nježno zatvorite poklopac.

3

Na upravljačkoj ploči proizvoda pritisnite start/copy.

Proizvod izradi kopiju konfiguracijske stranicu a poruka na upravljačkoj
ploči se vraća na Ready. Ako se stranica uspješno ne kopira, pogledajte

“Otklanjanje poteškoća” na stranici 27

.

OPREZ

Kako biste spriječili oštećenje proizvoda, nemojte dopustiti da poklopac
padne na staklenu površinu skenera. Uvijek zatvorite poklopac skenera
kada proizvod nije u uporabi.