HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Instaliranje ADF ulaznog spremnika

background image

Instaliranje ADF ulaznog spremnika

Ako vaš proizvod ima automatski uvlakač dokumenata (ADF), slijedite
ove korake za instaliranje ADF ulaznog spremnika:
1

Poravnajte dva izdanka na ulaznom spremniku s dva utora na
poklopcu ADFa.

2

Gurnite spremnik u utore, kako je prikazano, sve dok ne uskoči na
svoje mjesto.