HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Nameðèanje in nalaganje vhodnega pladnja za medije terprednostnega vhodnega pladnja

background image

Nameščanje in nalaganje
vhodnega pladnja za medije
ter prednostnega vhodnega
pladnja

Vhodni pladenj za medije ter prednostni
vhodni pladenj namestite in naložite takole:

1

Potisnite pladnja v tiskalnik pod kotom
in navzdol (kot prikazuje slika), dokler
nista ustrezno vstavljena. Odstranite
trak, ki povezuje oba pladnja.

2

Odstranite prednostni vhodni pladenj.
Na vhodnem pladnju za medije
premaknite vodila navzven in povlecite
nazaj podporno vodilo, da jo prilagodite
medijem.

3

Vstavite medije v vhodni pladenj.

4

Prilagodite vodila tako, da ne bodo
ovirala pretoka medijev.

5

Namestite prednostni vhodni pladenj
prek vhodnega pladnja za medije.

Opomba

Če vodil za medije ne pritisnete dovolj ob
medije, se lahko ti zamaknejo in zagozdijo
v tiskalniku.

2

1

3

4

5

background image

SLWW

Priprava izdelka 15

Sl

ovenš

čina