HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series Hjälp

background image

hp LaserJet 3300mfp

använda

background image
background image

hp LaserJet 3300mfp

användarhandbok

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

Copyright-information

© Copyright 2002 Hewlett-Packard Company

Med ensamrätt. Kopiering, anpassning
eller översättning utan skriftligt tillstånd
förbjuds, förutom i den utsträckning som tillåts
av copyright-lagarna.

Användaren av den Hewlett-Packard-skrivare
som hör till den här användarhandboken har
licens att: a) skriva ut en kopia av
användarhandboken för PERSONLIGT eller
INTERNT bruk eller bruk inom ett FÖRETAG
men får inte sälja, återförsälja eller på annat
sätt distribuera kopior; och b) spara en
elektronisk kopia av den här
användarhandboken på en nätverksserver,
förutsatt att åtkomst till den elektroniska
kopian är begränsad till PERSONLIGT eller
INTERNT bruk av användarna av den
Hewlett-Packard-skrivare som hör till
användarhandboken.

Part number: C9124-90918
Second Edition: January 2002

Garanti

Informationen i den här dokumentationen kan
ändras utan föregående meddelande.

Hewlett-Packard utfärdar ingen som helst
garanti avseende dessa uppgifter.

HEWLETT PACKARD FRÅNSÄGER SIG
UTTRYCKLIGEN UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER FÖR SÄLJBARHET
OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT
VISST ÄNDAMÅL.

Hewlett-Packard skall ej hållas ansvarigt för
några direkta, indirekta eller ofrivilliga skador
och heller inte för några följdskador eller
andra skador som påstås ha uppstått i
samband med tillhandahållandet eller
användningen av dessa uppgifter.

Varumärken

Microsoft®, Windows®, och Windows NT® är
registrerade varumärken i USA som tillhör

Microsoft Corporation.

Alla övriga produkter som nämns häri kan
vara varumärken som tillhör respektive
företag.

background image

SVWW

3

Innehåll

1 Lära känna enheten

Identifiera enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

HP LaserJet 3300mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
HP LaserJet 3300se mfp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
HP LaserJet 3310mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
HP LaserJet 3320mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
HP LaserJet 3320n mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
HP LaserJet 3330mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Identifiera enhetens maskinvarukomponenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

HP LaserJet 3300 Series, maskinvarukomponenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Identifiera enhetens kontrollpanelkomponenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Faxkontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Knappsatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Menyer och kontroller för att avbryta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kopierings-, skannings- och startkontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Identifiera HP JetDirect 310x-skrivarserverkomponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Identifiera enhetens programvarukomponenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2 Komma igång

Bestämma var enheten ska placeras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Koppla en skrivarkabel till enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Installera en tonerkassett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Montera och fylla på inmatningsfacken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Montera dokumentmataren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ansluta nätsladden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Lägga i original som ska kopieras eller skannas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Placera original i flatbäddsskannern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Placera original i dokumentmatarens inmatningsfack. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Testa installationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Självtesta skrivaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Självtesta kopiatorn med den automatiska dokumentmataren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Självtesta kopiatorn med flatbäddsskannern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Skriva ut en menykarta över kontrollpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3 Ändra enhetens standardinställningar

Inställningar för HP LaserJet 3300 Series-enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Skriva ut en konfigurationssida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Skriva ut en konfigurationssida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Skriva ut en menykarta över kontrollpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Skriva ut en menykarta över kontrollpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Återställa fabriksinställningarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Återställa fabriksinställningarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Byta språk i teckenfönstret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Byta språk i teckenfönstret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Ändra standardstorleken för papper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Ändra standardstorleken för papper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Använda enhetens volymkontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Ändra signalvolymen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ändra volymen för faxfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

background image

4

SVWW

Ändra ringsignalvolymen för faxfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ändra volym för knapptryckningar på kontrollpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Ändra inställningarna via datorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Ändra standardinställningar för alla program (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ändra standardinställningar för alla program (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ändra inställningarna tillfälligt via ett program (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ändra inställningarna tillfälligt via ett program (Macintosh). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4 Skriva ut

Utskrift med manuell matning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Skriva ut med manuell matning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Avbryta en utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Skrivardrivrutiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Inställningar för utskriftskvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Ändra utskriftskvalitet tillfälligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Ändra utskriftskvalitet för alla kommande utskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Aktivera EconoMode (spara toner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Optimera utskriftskvaliteten för olika typer av material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Använda optimeringsfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Utskrift av kuvert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Skriva ut ett kuvert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Skriva ut flera kuvert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Skriva ut OH-film och etiketter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Skriva ut OH-film och etiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Skriva ut på brevpapper eller förtryckta blanketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Skriva ut på brevpapper eller förtryckta blanketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Skriva ut på kort och material med specialstorlekar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Skriva ut på kort eller material med specialstorlek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Utskrift på båda sidor av papperet (manuell dubbelsidig utskrift) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Göra manuella dubbelsidiga utskrifter på tunna papper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Göra manuella dubbelsidiga utskrifter på

tjockare papper eller kartong (raka utmatningsbanan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Skriva ut flera sidor på ett enda ark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Skriva ut flera sidor på ett ark (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Skriva ut flera sidor på ett ark (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Skriva ut häften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Skriva ut häften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Skriva ut vattenstämplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Använda vattenstämplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

5 Kopiera

Starta en kopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Avbryta kopiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Ändra kopieringskvaliteten för den aktuella kopieringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Ändra kopieringskvaliteten för den aktuella kopieringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Ändra standardkopieringskvaliteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Ändra kopieringskvaliteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Ändra inställningen för ljusare/mörkare (kontrast) för den aktuella kopieringen . . . . . . . . . . 57

Ändra inställningen för ljusare/mörkare (kontrast) för den aktuella kopieringen . . . . . . . 57

Ändra standardinställningen för ljusare/mörkare (kontrast). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Ändra standardinställningen för ljusare/mörkare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Förminska eller förstora kopiorna för den aktuella kopieringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Förminska eller förstora kopiorna för den aktuella kopieringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Ändra standardstorleken för kopior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Ändra standardstorleken för kopior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Ändra inställningen för sortering av kopior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

background image

SVWW

5

Ändra sorteringsordningen för den aktuella kopieringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Ändra standardinställningen för sortering av kopior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Ändra antalet kopior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Ändra antalet kopior för den aktuella kopieringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Ändra antalet kopior som standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Använda programmet HP LaserJet Kopiator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Öppna HP LaserJet Kopiator (Windows eller Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Använda programmet HP LaserJet Copy Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Öppna HP LaserJet Copy Plus (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Öppna HP LaserJet Copy Plus (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Kopiera foton, dubbelsidiga original eller böcker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Kopiera eller skanna in ett foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Kopiera en flersidig bunt med dubbelsidiga original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Kopiera en bok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

6 Skanna

Olika skanningsmetoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Skanna via enhetens kontrollpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Skanna via enhetens kontrollpanel med knappen börja skanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Använda knappen skanna till via USB- eller parallellanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Använda knappen skanna till via en nätverksanslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Programmera om destinationer för knappen skanna till . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Programmera om knappen börja skanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Avbryta en skanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Skanna med enhetens programvara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Skanna via HP LaserJet Director (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Skanna via HP LaserJet Director (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Skanna dokument sidvis (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Skanna dokument sidvis (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Skanna med TWAIN-kompatibel programvara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Använda förhandsgranskningsfunktionen i flatbäddsskannern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Lagra skannade texter och bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Lagra en skannad bild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Använda lagringsfunktionen (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Skanna med OCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Redigera skannad text (Windows och Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Ändra ordbehandlingsprogram för OCR-text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Använda HP LaserJet Directors OCR-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Förbättra bilder med HP LaserJet Dokumenthanterare eller HP Photo Center. . . . . . . . . . . 73

Använda bildförbättringsfunktionerna (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Lägga till annoteringar i HP-dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Använda HP LaserJet Dokumenthanterares annoteringsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Ändra inställningar för annoteringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Lägga till annoteringar i inskannade bildfiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Skicka inskannade objekt som e-postbilagor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Skanna till e-post (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Skanna till e-post (Macintosh). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Bifoga inskannade filer till e-post i ett alternativt läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Skannerupplösning och färg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Riktlinjer för upplösning och färg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Färg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

7 Faxa

Ställa in information som ska visas i faxhuvudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Ange information för faxhuvud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Ställa in svarsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

background image

6

SVWW

Ställa in svarsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Lägga i dokument som ska faxas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Placera dokument som ska faxas i dokumentmataren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Skicka fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Skicka ett fax till en mottagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Skicka ett fax till flera mottagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Skicka ett fax med gruppkortnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Skicka ett fax till en ad hoc-grupp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Avbryta en faxsändning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Avbryta den aktuella faxsändningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Avbryta en faxsändning med hjälp av faxstatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Ringa upp manuellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Ringa upp manuellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Radera fax från minnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Tömma sparade fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Manuell återuppringning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Återuppringning manuellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Skicka ett fax vid en senare tidpunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Skicka ett fax vid en senare tidpunkt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Ta emot fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Ta emot fax när faxtoner hörs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Skriva ut ett fax en gång till . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Spärra eller ta bort spärr för faxnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Ta emot fax på din dator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Deaktivera PC-mottagning via kontrollpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Om kortnummer, snabbvalsknappar och gruppkortnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Ställa in kortnummer och snabbvalsknappar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Ta bort kortnummer och snabbvalsknappar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Ställa in kortnummer och snabbvalsknappar (snabb metod) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Ställa in en snabbvalsknapp för en alternativ teleoperatör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Använda gruppkortnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Ställa in gruppkortnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Ta bort gruppkortnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Ta bort en medlem i ett gruppkortnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Ta bort alla snabbvalsposter i telefonboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Ta bort alla snabbval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Använda uppringningstecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Tabell med uppringningstecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Infoga en paus eller ett uppehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Infoga ett uppringningsprefix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Ställa in ett uppringningsprefix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Använda vidarebefordran av fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Vidarebefordra fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Använda faxbegäran (pollning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Begära ett fax från en annan faxapparat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Aktivera en anknytningstelefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Aktivera en sidotelefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Skicka ett fax genom att ringa från en telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Skicka ett fax genom att ringa från en telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Ändra volyminställningarna för HP LaserJet 3330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Ändra faxljudsvolymen (linjeövervakare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Ändra ringsignalvolymen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Ändra standardupplösningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Ändra standardupplösningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Ändra standardkontrasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Ändra standardvärde för kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Ändra inställningen för avkänning av kopplingston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

background image

SVWW

7

Ändra avkänningen av kopplingston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Ändra hur enheten svarar när det kommer fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Ställa in svarsläget till Automatiskt eller Manuellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Ändra antalet ringsignaler före svar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Ställa in antalet ringsignaler för svar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Ändra svarsringningsmönster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Vad är ringningsmönstertjänster? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Hur abonnerar jag på tjänsten?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Hur vet jag att det fungerar? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Ändra svarsringningsmönster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Ändra inställningen för avkänning av tyst signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Ändra inställningen för avkänning av tyst signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Ändra inställningarna för automatisk förminskning för inkommande fax . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Ändra automatisk förminskning av inkommande fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Aktivera alternativet Stämpla mottagna fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Aktivera alternativet Stämpla mottagna fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Ställa in felkorrigering för fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Ändra felkorrigeringsinsällningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Välja uppringning med ton- eller pulsval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Välja uppringning med ton- eller pulsval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Ändra inställningarna för återuppringning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Aktivera eller deaktivera återuppringning vid upptaget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Aktivera eller deaktivera återuppringning vid inget svar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Använda betalningskoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Aktivera eller deaktivera betalningskoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Ändra V.34-inställningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Aktivera eller deaktivera V.34-inställningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Faxloggar och rapporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Skriva ut faxaktivitetsloggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Skriva ut faxaktivitetsloggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Ställa in att faxaktivitetsloggen ska skrivas ut automatiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Ställa in att faxaktivitetsloggen ska skrivas ut automatiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Skriva ut en faxrapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Skriva ut en faxrapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Ställa in utskriftstider för faxrapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Ställa in utskriftstid för faxrapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Inkludera den första sidan i varje fax i faxrapporten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Inkludera den första sidan i varje fax i faxrapporten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Skriva ut en snabbvalsrapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Skriva ut en snabbvalsrapport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Skriva ut betalningskodsrapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Skriva ut betalningskodsrapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Skriva ut en T.30-protokollinforapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Skriva ut en T.30-protokollinforapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Ställa in utskriftstider för T.30-protokollinforapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Skriva ut lista över spärrade faxnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Skriva ut lista över spärrade faxnummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Skriva ut alla faxrapporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Skriva ut alla faxrapporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

8 Nätverk

Skrivarserverns funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Använda nätverksprotokoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Installation av programvara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Krav för nätverksanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Installera 310x-skrivarservern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Ansluta enheten till ett nätverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

background image

8

SVWW

Installera nätverksprogramvaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Använda den inbäddade webbservern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Förutsättningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Kompatibla webbläsare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Starta den inbäddade webbservern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Använda HP Web JetAdmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Använda BOOTP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Konfigurera BOOTP-servern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Poster i filen bootptab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Använda DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

UNIX-servrar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Windows NT 4.0-servrar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Windows 2000-servrar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Konfigurera skrivarservern för DHCP-konfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Flytta till ett annat nätverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Skriva ut en skrivarservers konfigurationssida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Skriva ut en JetDirect-konfigurationssida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Vill du ha mer information? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

9 Rengöring och underhåll

Rengöra enhetens utsida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Rengöra på utsidan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Rengöra glaset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Rengöra innanför locket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Rengöra området runt tonerkassetten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Rengöra området runt tonerkassetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Rengöra utmatningsbanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Rengöra utmatningsbanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Rengöra inmatningsvalsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Rengöra inmatningsvalsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Byta inmatningsvalsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Byta inmatningsvalsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Byta skrivarens mellanlägg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Byta skrivarens mellanlägg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Installera en ny automatisk dokumentmatare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Installera en ny dokumentmatare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Byta valsanordning för automatisk dokumentmatare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Ta bort och byta ut kontrollpanelens infattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

10 Papper och material

Materialspecifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Pappersstorlekar som kan användas (skrivare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Riktlinjer för pappersanvändning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Papper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Vanliga problem med papper och material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Etiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
OH-film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Kuvert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Kort och tungt papper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Välja material för automatisk dokumentmatare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

11 HP reservdelar och tillbehör

Beställa HP reservdelar och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

HP reservdelar och tillbehör - diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Nätadapter (endast nätverksmodell) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

background image

SVWW

9

HP LaserJet-tonerkassetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

HP policy avseende tonerkassetter från andra tillverkare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Installera en tonerkassett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Förvara tonerkassetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Tonerkassettens förväntade livslängd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Återvinning av tonerkassetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Spara toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

DIMM-kort (minne eller teckensnitt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Testa en DIMM-installation eller -borttagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Installera ett DIMM-kort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Ta bort ett DIMM-kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

12 Felsöka utskriftsproblem

Enheten slås inte på eller skriver inte ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Sidor skrivs ut men de är helt tomma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Sidor skrevs inte ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Sidor skrivs ut, men problem uppstod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Felmeddelanden på datorskärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Pappershanteringsproblem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Utskriften blir skev (krokig) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Flera ark matas samtidigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Enheten hämtar inget material från inmatningsfacket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Papperet buktar när det matas igenom enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Utskrivna sidor skiljer sig från vad som visas på skärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Åtgärda papperstrassel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Åtgärda papperstrassel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Åtgärda andra sorters papperstrassel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Tips för att undvika papperstrassel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Förbättra utskriftskvaliteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

För ljus eller blek utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Tonerfläckar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Ofullständiga tecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Vertikala streck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Grå bakgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Tonern smetar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Lös toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Återkommande vertikala defekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Deformerade tecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Skev sida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Buktning eller vågor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Skrynklor eller veck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Tonerspridning runt kanterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Felmeddelanden i kontrollpanelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Kritiska felmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Meddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Varningsmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

13 Felsöka kopieringsproblem

Det kommer ingen kopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Kopior är tomma, eller bilder saknas eller är bleka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Förbättra kopieringskvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Förebyggande åtgärder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Åtgärda papperstrassel i den automatiska dokumentmataren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Åtgärda papperstrassel från dokumentmataren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Avlägsna en sida som har fastnat i dokumentmataren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Identifiera och korrigera kopieringsdefekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

background image

10

SVWW

Vertikala vita eller bleka streck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Tomma sidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
För ljus eller för mörk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Oönskade streck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Svarta punkter eller fläckar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Suddig text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Förminskad storlek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

14 Felsöka skanningsproblem

Kvaliteten på den skannade bilden är undermålig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
En del av bilden skannades inte in, eller det fattas text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Texten går inte att redigera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Skanningen tar för lång tid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Felmeddelanden visas på skärmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Det hände ingenting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Förbättra skanningskvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Förebyggande åtgärder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Identifiera och korrigera skanningsdefekter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Tomma sidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
För ljus eller för mörk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Oönskade streck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Svarta punkter eller fläckar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Suddig text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Förminskad storlek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

15 Felsöka faxproblem

Faxtelefonproblem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Dokumentet slutar att matas när det skickas som fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Är dokumentet för litet eller för stort för den automatiska dokumentmataren? . . . . . . . 187
Finns det några problem på faxmaskinen du skickar till? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Är det något problem med telefonlinjen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Det går att ta emot fax på enheten men inte att skicka några. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Används enheten i ett växelsystem?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Har du en dålig linje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Återuppringning för utgående fax upprepas oavbrutet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Fax som skickas kommer inte fram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Är mottagande fax avstängd eller är det något fel på den? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Väntar faxet fortfarande i minnet?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Alla siffror i ett långt faxnummer rings inte upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Det går inte att starta faxmottagning från en anknytningstelefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Är inställningen för anslutningstelefonen (sidotelefon) inaktiverad? . . . . . . . . . . . . . . . 189
Är telefonsladden ordentligt ansluten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Röstsamtal går inte fram vare sig till telefonen

eller telefonsvararen som är ansluten till linjen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Är telefonsladden ordentligt ansluten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Är inställningarna för svarsläge och antal ringsignaler före svar rätt inställda? . . . . . . 189
Fungerar telefonsvararen och telefonen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Inkommande fax besvaras inte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Är svarsläget inställt på manuellt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Är inställningen av antalet ringsignaler före svar rätt inställd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Är funktionen för olika ringsignaler aktiverad? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Är telefonsladden ordentligt ansluten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Spelas ett röstmeddelande upp av telefonsvararen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Finns det för många enheter anslutna till telefonlinjen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Fungerar telefonlinjen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Finns det en röstmeddelandetjänst som stör enhetens svarsfunktion? . . . . . . . . . . . . 190

background image

SVWW

11

Är det slut på papper i enheten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Faxmeddelanden skickas eller tas emot mycket långsamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Skickar eller tar du emot ett väldigt komplicerat fax? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Har mottagande fax låg modemhastighet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Är upplösningen för faxet som skickades eller togs emot mycket hög? . . . . . . . . . . . . 191
Har du en dålig linje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Fax skrivs inte ut eller skrivs ut felaktigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Finns det inget material i inmatningsfacket? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Är alternativet för att ta emot på datorn aktiverat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Faxmeddelanden skrivs ut på två sidor i stället för en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Är automatisk förminskning korrekt inställt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Mottagna fax är för ljusa eller skrivs ut på bara halva sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Tog tonern slut i enheten medan faxet skrevs ut? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Faxaktivitetsloggar eller samtalsrapporter skrivs inte ut korrekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Är inställningarna för aktivitetsloggar och samtalsrapporter korrekta? . . . . . . . . . . . . . 192

Volymen är för hög eller för låg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Behöver volyminställningarna justeras? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

16 Felsöka nätverksproblem

Översikt av felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

PÅ och REDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Är skrivaren PÅ och REDO? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
USB OK? (USB-lampan PÅ med fast grönt sken?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Vad är USB-lampans status? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Ström/status OK? (Ström/status-lampan PÅ med fast grönt sken?) . . . . . . . . . . . . . . . 196
10/100-länk OK? (10-lampan eller 100-lampan PÅ med fast grönt sken?). . . . . . . . . . 198
Kontrollera skrivarservers I/O-status. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Konfigurationssidan skrivs inte ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Felmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

03 LAN Error: EXTERNAL LOOPBACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
08 LAN Error: INFINITE DEFERRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
11 LAN Error: RETRY FAULTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
12 LAN Error: NO LINKBEAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Återställa skrivarservern 310x till fabriksinställningarna (kallstart) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Tolka konfigurationssidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Allmän information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
USB-portinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Network statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
TCP/IP-protokolliinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
IPX/SPX-protokollinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Novell/NetWare-protokollinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
AppleTalk-protokollinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
DLC/LLC-protokollinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Felmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Bläddra på hp.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Ordlista

Bilaga A
Specifikationer och bestämmelser

HP LaserJet 3300 Series. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Specifikationer för HP LaserJet 3300 Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Deklaration avseende lasersäkerhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Bestämmelser i USA – FCC-bestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Överensstämmelse med bestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Kanadensiska DOC-bestämmelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

background image

12

SVWW

laserdeklaration för Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Koreansk EMI-deklaration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Japan VCCI klass 1-bestämmelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

HP LaserJet 3330 fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

HP LaserJet 3330-enhet, faxspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
FCC del 68 bestämmelser (USA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Telephone Consumer Protection Act (konsumentskyddslagen, USA) . . . . . . . . . . . . . 237
IC CS-03-krav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Gällande bestämmelser för EU-länder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

HP JetDirect 310x-skrivarserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

HP JetDirect 310x-skrivarserverspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
FCC-bestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Deklaration om överensstämmelse med bestämmelserna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Japan VCCI klass 1-bestämmelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
koreansk EMI-deklaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Kinesisk säkerhetsdeklaration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Program för miljövänliga produkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Miljöskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Alstring av ozon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Energiförbrukning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Tonerförbrukning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Pappersanvändning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Plastmaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Förbrukningsartiklar för HP LaserJet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
HP miljöprogram för förbrukningsartiklar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Returer inom USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Returer utanför USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Papper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Materialrestriktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Datablad för materialsäkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Utökad garanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Tillgänglighet för reservdelar och förbrukningsartiklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Vill du ha mer information? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Batteri för HP LaserJet 3300 Series-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Bilaga B
Garanti och licens

HP licensavtal för programvara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
HP deklaration avseende begränsad garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Bilaga C
Service och support

Maskinvaruservice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Maskinvaruservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

utökad garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Blankett för serviceinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Sakregister

background image

SVWW

13

1