HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Ändra antalet ringsignaler före svar

background image

Ändra antalet ringsignaler före svar

När svarsläget är inställt på Automatiskt, bestämmer enhetens inställning för ringsignaler före svar
hur många gånger telefonen ringer innan ett inkommande samtal besvaras.

Om enheten är ansluten till en linje som tar emot både fax- och röstsamtal (en delad linje) med en
telefonsvarare kanske du måste ändra antalet ringsignaler före svar. Enhetens ringsignaler före
svar måste vara fler än vad som har angetts för telefonsvararen. Då kan inkommande samtal
besvaras via telefonsvararen och eventuella röstmeddelanden spelas in. När samtalet besvaras
på telefonsvararen tar enheten över samtalet om den identifierar några faxtoner.

Läs i faxhandboken, som levererades med enheten, om standardinställningen och
rekommenderat antal ringsignaler före svar för ditt land.