HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Avbryta en faxsändning med hjälp av faxstatus

background image

Avbryta en faxsändning med hjälp av faxstatus

Använd den här proceduren för att avbryta en faxsändning i följande situationer:

Enheten väntar på att ringa upp ett upptaget eller obesvarat nummer igen.

Faxet ska skickas till en grupp med nummer.

Faxet är schemalagt att skickas vid ett senare tillfälle.

Använd följande metod för att avbryta en faxsändning med hjälp av faxstatus:

1

Tryck på meny/enter.

2

Tryck på meny/enter för att välja

Faxstatus

.

3

Använd < eller > för att bläddra genom faxsändningar i kö tills du kommer till det fax som du vill
ta bort.

4

Tryck på meny/enter för att markera det fax som du vill ta bort.

5

Tryck på meny/enter för att bekräfta att du vill ta bort faxet.