HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Infoga ett uppringningsprefix

background image

Infoga ett uppringningsprefix

Ett uppringningsprefix är ett nummer eller en grupp med nummer som automatiskt läggs till före
varje faxnummer som du slår från kontrollpanelen eller programvaran.

Standardinställningen för den här funktionen är Av. Om du exempelvis måste slå siffran 9 för att få
en extern linje är det praktiskt att aktivera funktionen och ställa in ett prefix. Om du vill slå ett
faxnummer utan uppringningsprefix när inställningen är aktiv gör du detta genom att slå numret
manuellt. Mer information finns i

Ringa upp manuellt

.