HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Ställa in ett uppringningsprefix

background image

Ställa in ett uppringningsprefix

Följ anvisningarna nedan för att ställa in uppringningsprefix:

1

Tryck på meny/enter.

2

Använd < eller > för att välja

Faxinställningar

och tryck på meny/enter.

3

Tryck en gång på > för att välja

Inställn faxsänd

och tryck på meny/enter.

4

Använd < eller > för att välja

Slå prefix

och tryck på meny/enter.

5

Använd < eller > för att välja

eller

Av

och tryck på meny/enter.

6

Om du väljer

anger du prefixet med nummerknapparna och trycker på meny/enter. Du kan

använda dig av siffror, pauser och uppringningssymboler.

8

T U V t u v 8

9

W X Y Z w x y z 9

0

0

*

( ) + - . / , “ *&@

#

mellanslag #

background image

SVWW

Använda vidarebefordran av fax 93