HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Deaktivera PC-mottagning via kontrollpanelen

background image

Deaktivera PC-mottagning via kontrollpanelen

1

Tryck på meny/enter.

2

Använd < eller > för att välja

Faxfunktioner

och tryck på meny/enter.

3

Använd < eller > för att välja

Avbryt PC-mottag

och tryck på meny/enter för att bekräfta.

4

När inställningen

Avbryt PC-mottag

har markerats skrivs alla fax som fortfarande finns i

enhetens minne ut.

Obs

Du kan inte använda funktionen för PC-mottagning om enheten är ansluten till ett nätverk och du
använder Macintosh-versionen.