HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Finns det inget material i inmatningsfacket?

background image

Finns det inget material i inmatningsfacket?

Om det inte finns något material fyller du på inmatningsfacket. Alla fax som tas emot när facket är
tomt lagras i minnet och skrivs ut så snart du fyller på facket igen.