HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Är fax/telefonkontakten installerad i rätt uttag på enheten?

background image

Är fax/telefonkontakten installerad i rätt uttag på enheten?

Den ska kopplas in i enhetens linjeuttag (det övre uttaget märkt med ett L). Du måste öppna den
vänstra sidpanelen för att komma åt uttaget. Se ”Ansluta produkten till en telefonlinje” i
faxhandboken som medföljer enheten om du vill ha mer information.