HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Kan du höra kopplingstonen och kan du ringa ut?

background image

Kan du höra kopplingstonen och kan du ringa ut?

Anslut en telefon till telefonjacket och kontrollera om du får en kopplingston och att det går att
ringa.