HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Finns det för många enheter anslutna till telefonlinjen?

background image

Finns det för många enheter anslutna till telefonlinjen?

Prova med att koppla från den sist anslutna enheten och se om enheten fungerar. Om den inte gör
det tar du bort en enhet i taget och försöker igen efter varje enhet.