HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Fungerar telefonlinjen?

background image

Fungerar telefonlinjen?

Gör något av följande:

Höj volymen på enheten och tryck på faxa/skicka på kontrollpanelen. Telefonlinjen fungerar
om du hör en kopplingston.

Koppla ur enheten från väggjacket och koppla in en telefon. Kontrollera att linjen fungerar
genom att ringa ett samtal.