HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Suddig text

background image

Suddig text

Försök med att justera inställningarna.

• HP LaserJet Kopiator: I

Använda programmet HP LaserJet Kopiator

finns mer information.

• Kontrollera att du har rätt kvalitetsinställning. I

Ändra kopieringskvaliteten för den aktuella

kopieringen

finns mer information.

background image

SVWW

Identifiera och korrigera kopieringsdefekter 175

Du kan behöva ändra egenskaperna för tillhörande funktion i HP LaserJet Director eller HP
Dokumenthanteraren. Mer information finns i direkthjälpen i enhetens programvara.