HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Vertikala vita eller bleka streck

background image

Vertikala vita eller bleka streck

Papperet kanske inte uppfyller Hewlett-Packards krav (det kan till exempel vara för fuktigt eller
för grovt). I

Materialspecifikationer

finns mer information.

Tonern kan vara på väg att ta slut. I

HP LaserJet-tonerkassetter

finns mer information.

7

Stäng locket till flatbäddsskannern.

8

Tryck ner det gröna handtaget.

9

Sätt tillbaka pappersborttagningsdelen på bilden. Tryck nedåt på de
två flikarna tills den snäpper på plats. Det är viktigt att installera
pappersborttagningsdelen ordentligt, eftersom den orsaka mer
papperstrassel om den inte sitter ordentligt.

10 Stäng locket till dokumentmataren och sätt tillbaka

inmatningsfacket.

7

8

9

10

background image

174 13 Felsöka kopieringsproblem

SVWW