HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - 11 LAN Error: RETRY FAULTS

background image

11 LAN Error: RETRY FAULTS

Det är fel på nätverkskablaget eller den externa nätverkskonfigurationen.

Verifiera att porten på navet/växeln/routern fungerar ordentligt.

Om du vill ha hjälp med att korrigera felet kontaktar du HP:s tekniska support för Jetdirect.
Information om hur du kontaktar HP finns i supportbladet som medföljer enheten.