HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Allmän information

background image

Allmän information

Anger allmän status och identifikationsinformation för skrivarservern.

Meddelande

Beskrivning

Status

Aktuell status på skrivarservern.

I/O Card Ready

skrivarservern har anslutits till nätverket och väntar

på data.

I/O-kort initieras

skrivarservern initierar nätverksprotokollen.

Se statusraden för de olika protokollen på konfigurationssidan för mer
information.

I/O Card Not Ready

ett problem har uppstått med skrivarservern

eller dess konfiguration.

En felkod och ett meddelande visas om skrivarservern inte är redo.

Model Number

Modellnumret på HP-skrivarservern (t. ex. J6038A).

Hardware Address

Den 12-siffriga hexadecimala LAN-maskinvaruadressen (MAC) för
skrivarservern som är installerad eller ansluten till enheten. Denna adress
tilldelas av tillverkaren.

Firmware Version

Versionsnumret på den fasta programvaran för den skrivarserver som för
tillfället är installerad i skrivaren. Formatet är X.NN.NN, där X är en bokstav
som beror på skrivarserverns modell.

Port Select

Den LAN-port på skrivarservern som identifierats för användning:

None

skrivarservern är inte ansluten till nätverket.

RJ-45

RJ-45-nätverksporten är ansluten.

Port Config

Länkkonfigurationen för RJ-45 LAN-porten på skrivarservern:

10BASE-T HALF

10 Mbps, halv duplex.

10BASE-T FULL

10 Mbps, full duplex.

100TX HALF

100 Mbps, halv duplex.

100TX FULL

100 Mbps, full duplex.

Unknown

skrivarservern är i initieringsläge.

Disconnected

ingen nätverksanslutning har identifierats. Kontrollera

nätverkskablarna.

Auto Negotiation

Anger om IEEE 802.3u-autoförhandling på 10/100TX-porten är aktiverad
(on) eller inaktiverad (off):

På: skrivarservern försöker att automatiskt konfigurera sig själv för
nätverket med korrekt hastighet (10 eller 100 Mbps) och läge (halv eller full
duplex).

Manufacturing ID

Tillverkningskod som används av HP:s kundtjänstpersonal.

Date Manufactured

Det datum när HP Jetdirect-skrivarservern tillverkades.

background image

204 16 Felsöka nätverksproblem

SVWW