HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Novell/NetWare-protokollinformation

background image

Novell/NetWare-protokollinformation

Anger aktuella status- och parametervärden för Novell NetWare-nätverksprotokoll.

Meddelande

Beskrivning

Status

Anger aktuell NetWare-konfigurationsstatus.

Ready

skrivarservern väntar på data.

Disabled

IPX/SPX har inaktiverats manuellt.

Initializing

skrivarservern registrerar nodadressen eller namnet.

Ett extra statusmeddelande kan också visas.

En felkod och ett meddelande visas om skrivarservern inte är redo.

Node Name

I köserverläge (se nedan) är detta IPX/SPX-namnet på skrivarservern. Det
måste matcha en giltig skrivarserver på en NetWare-filserver.
Standardnamnet är NPIxxxxxx, där xxxxxx är de sista sex siffrorna i
LAN-maskinvaruadressen (MAC).

I fjärrutskriftsläge (se nedan) är detta namnet som angavs när du
konfigurerade nätverksskrivaren. Standardnamnet är NPIxxxxxx, där
xxxxxx är de sista sex siffrorna i LAN-maskinvaruadressen (MAC).

NetWare Mode

NetWare-läget som används av skrivarservern:

Queue Server

anger att skrivarservern tar emot data direkt från kön.

Det används också om skrivaren inte är konfigurerad.

Remote Printer

med skrivarnumret som följer det anger detta att

skrivarservern emulerar en Novell NetWare-fjärrskrivare.

NDS Tree Name

Visar namnet på NDS-trädet (Novell Directory Services) för skrivaren. NDS
är en databas med objekt i ett NetWare-nätverk som är ordnade i en
hierarkisk trädstruktur.

Not Specified

eller saknas: NDS är inaktiverat.

NDS Context:

Visar det fullständigt kvalificerade NDS-namnet där skrivarserverobjektet
finns i NDS-trädet. Exempel:
CN=lj_pserver.OU=support.OU=minstad.OU=mittjobb

Not Specified

eller saknas: NDS är inaktiverat.

Attached Server

Anger Jetdirect-metoden NSG (Nearest Service Query) eller GSQ (General
Service Query) och namnet på den proxyfilserver som används för att hitta
konfigurerade bindery-servrar.

Not Specified

eller saknas: Ingen NetWare-server har

konfigurerats.

Queue Poll Interval

Detta jobbavfrågningsintervall anger med vilket tidsintervall (i sekunder)
skrivarservern kontrollerar utskriftsjobb i kön. Standardvärdet är två
sekunder.

SAP Interval

Anger med vilket tidsintervall (i sekunder) skrivarservern väntar mellan
SAP-sändningar (Service Advertising Protocol) i nätverket. Standardvärdet
är 60 sekunder.

Server x

x identifierar en NetWare-filserver som skrivarservern är ansluten till.

background image

210 16 Felsöka nätverksproblem

SVWW