HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Har du placerat originalet på rätt sätt?

background image

Har du placerat originalet på rätt sätt?

Kontrollera att originalet placerats korrekt:

Automatisk dokumentmatare Överkanten nedåt och framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren. I

Placera original i dokumentmatarens inmatningsfack

finns mer

information.

Flatbäddsskanner:Lägg i originaldokumentet med framsidan nedåt i flatbäddsskannern med
dokumentets övre vänstra hörn i glasets nedre högra hörn.