HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Har originalet en färgad bakgrund?

background image

Har originalet en färgad bakgrund?

Färgad bakgrund kan göra att bilder i förgrunden inte framstår så tydligt. Försök med att justera
inställningarna innan du skannar originalet, eller förbättra bilden när du skannat den. I

Skannerupplösning och färg

finns mer information. Om du gör någon OCR-operation på ett

dokument skannas inte färgad text bra eller inte alls.