HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Fungerar parallell- eller USB-kabeln och är den rätt ansluten?

background image

Fungerar parallell- eller USB-kabeln och är den rätt ansluten?

Parallell- eller USB-kabeln kan vara trasig. Pröva med följande:

Ta bort parallell- eller USB-kabeln i bägge ändar och koppla sedan in den igen.

Försök skriva ut ett jobb som du vet fungerade vid ett tidigare tillfälle.

Försök med en ny IEEE 1284-B-kompatibel parallell- eller USB-kabel. Se

Beställa

HP reservdelar och tillbehör

.

Kontakta tillverkaren av din dator angående byte av parallellportsinställningar till ECP
(Extended Capabilities Port).