HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Lucka öppen el. ingen toner

background image

Lucka öppen el. ingen toner

Luckan till tonerkassetten är öppen eller så finns det ingen tonerkassett i enheten. Kontrollera först
att du har satt i tonerkassetten på rätt sätt i enheten. Mer information om hur du sätter i
tonerkassetten finns i

Installera en tonerkassett

. När du har kontrollerat tonerkassetten stänger du

luckan till kassetten ordentligt. När problemet är löst slutförs aktuellt jobb eller så återgår enheten
till läget Redo.